ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 19,6% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο δεκάμηνο

Μείωση 19,6% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 10μηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου, διαμορφούμενο στα 25,808 δισ. ευρώ (27,523 δισ. δολ.) έναντι 32,118 δισ. ευρώ (33,448 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1,561 δισ. ευρώ, δηλαδή 6,9%, και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1,362 δισ. ευρώ, δηλαδή 6,1%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 ανήλθε στα 68,676 δισ. ευρώ) (73,971 δισ. δολάρια) έναντι 78,262 δισ. ευρώ (82,123 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1,691 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1,578 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 42,867 δισ. ευρώ (46,447 δισ. δισ. δολάρια) έναντι 46,144 δισ. ευρώ (48,675 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 7,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 129,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 216,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022.

Σε επίπεδο Οκτωβρίου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2,79 δισ. ευρώ, (2,913 δισ. δολάρια) έναντι 4,106 δισ. ευρώ (3,994 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 32,0%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 320,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 159,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8% σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 7,214 δισ. ευρώ (7,597 δισ. δολάρια) έναντι 8,956 δισ. ευρώ (8,773 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 362,1 εκατ.ευρώ, δηλαδή 6,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 207,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4,421 δισ. ευρώ (4,684 δισ. δολάρια) έναντι 4,849 δισ. ευρώ (4,779 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 41,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 48,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2022.