ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,5% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το α΄τρίμηνο

Aύξηση 7,5% παρουσιάζει ο δείκτης μισθολογικού κόστους του α΄τριμήνου, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης για την ίδια περίοδο από το 2022, στο 2023, είχε σημειώσει άνοδο 6,1%.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους του Α΄ τριμήνου 2024, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς  διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του  Α΄ τριμήνου 2023, παρουσιάζει αύξηση κατά 6,8% έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη  σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους του Α΄ τριμήνου 2024, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των  εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄  τριμήνου 2023, παρουσιάζει αύξηση κατά 7,9% έναντι αύξησης 6,4% κατά την αντίστοιχη  σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022.

Εξέλιξη Δείκτη Μισθολογικού Κόστους: A’ τρίμηνο 2008 – Α’ τρίμηνο 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,5% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το α΄τρίμηνο-1