ΕΛΠΕ: Η UBS δίνει τιμή στόχο στα 7,00 ευρώ ενώ η Deutsche Bank 7,20 ευρώ…

Με τη σύσταση buy (αγορά) καλύπτουν τη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων οι αναλυτές των UBS και Deutsche Bank, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία έδειξαν ότι τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αφού αφαιρεθεί η επίπτωση της διακύμανσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου) διαμορφώθηκαν στα 758 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 268 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. το 2014, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ήταν πέρυσι 45 εκατ. (έναντι ζημιών 369 εκατ. το 2014).
Παράλληλα, η UBS προσδιόρισε την τιμή στόχο στα 7 ευρώ ενώ η Deutsche Bank δίνει την τιμή στόχο στα 7,20 ευρώ.