Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2015

Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2015

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2015 για την Τράπεζα και τον Όμιλο, την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 στις 17:30, ώρα Ελλάδος.

 

Θα ακολουθήσει κλήση τηλεδιάσκεψης στις 18:00, ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016