ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 152.000 ευρώ βεβαιώθηκαν κατόπιν ελέγχων τον Μάιο

Σε 152.000 ευρώ ανέρχεται το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν στην αγορά τον Μάιο από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Ο σχετικός πίνακας αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 42 περιπτώσεις που ξεκινούν από 500 ευρώ και έφτασαν -σε μία περίπτωση- στις 70.000 ευρώ.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης 91354/30.08.2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).