ΔΕΗ: Εκπαιδευτικό Σχόλιο Χρηματιστηριακής Τεχνικής Ανάλυσης – Analitis.gr

DomiStock
Dominate the Stock Market
Έκδοση για το
Analitis.gr
Copyright 2015: Panagiotou Ltd
London, UK
Αυτοματοποιημένο Εκπαιδευτικό Σχόλιο Χρηματιστηριακής Τεχνικής Ανάλυσης
Σχόλιο για τον τίτλο PUBLIC POWER/R (DEHr.AT)
Ημερομηνία 30/5/2016
Άνοιγμα 3,26000
Υψηλό 3,26000
Χαμηλό 3,15000
Τελευταία τιμή 3,16000

Απώλειες 3,95% σημείωσε ο τίτλος DEHr.AT, με την τιμή του να κλείνει στις 3,16000 μονάδες καταγράφοντας 2 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Ο τίτλος βρίσκεται σε μακροπρόθεσμο πτωτικό κύκλο τιμών για 414 περιόδους. Ωστόσο, η αρνητική ισχύς του αποδυναμώνεται στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η βαθμολογία των βασικών τάσεων του τίτλου λαμβάνει τιμές από -4, για την πιο αρνητική, μέχρι 4 για την πιο θετική. Η τρέχουσα βαθμολογία της μακροπρόθεσμης τάσης του είναι -4, δηλαδή η χαμηλότερη δυνατή αρνητική ενώ η βαθμολογία της μεσοπρόθεσμης τάσης είναι 2. Η βαθμολογία της βραχυπρόθεσμης τάσης είναι 4.ενώ η βαθμολογία της στενά βραχυπρόθεσμης τάσης είναι -4.

Στην περίπτωση του τίτλου DEHr.AT ο δείκτης Time & Hedge βρίσκεται σε θέση Long με παράλληλη αντιστάθμιση.

Ο τίτλος DEHr.AT θεωρείται «χαμένος» καθώς ο Γενικός Δείκτης Νικητή – Ηττημένου Τίτλου βρίσκεται κάτω από το μηδέν για 394 περιόδους και η τιμή του είναι -57,0. Ωστόσο, η βαθμολογία του τελευταίο διάστημα παρουσιάζει βελτίωση.

Στατιστικά Στοιχεία – Συμπληρωματικοί Δείκτες
Απόδοση

150 περίοδοι: -37,7%
100 περίοδοι: -12,7%
50 περίοδοι: -0,3%
20 περίοδοι: 7,8%
10 περίοδοι: 7,8%
5 περίοδοι: 6,4%

Υψηλό – Χαμηλό

20 περίοδοι: 3,350 , 2,930
50 περίοδοι: 3,350 , 2,800
100 περίοδοι: 4,040 , 2,640

Απόσταση από Υψηλό – Χαμηλό

20 περίοδοι: 6,013% , -7,278%
50 περίοδοι: 6,013% , -11,392%
100 περίοδοι: 27,848% , -16,456%

Δείκτης Θέσης Τιμής % (1)

Ο τίτλος DEHr.AT βρίσκεται στο 65,5% του εύρους διακύμανσης του στις τελευταίες περιόδους, με την αντίστοιχη τιμή του να είναι 37,1% για τις 100 περιόδους, 18,3% για τις 150 περιόδους και 18,3% για τις 200 περιόδους.

Δείκτης Θέσης Τιμής% (2)

200 περίοδοι: 18,3%
150 περίοδοι: 18,3%
100 περίοδοι: 37,1%
50 περίοδοι: 65,5%

Δείκτης Πληθωριστικών – Αποπληθωριστικών Επιπέδων Τιμής

Η τιμή του τίτλου DEHr.AT απέχει από το δυνητικά πληθωριστικό της επίπεδο κατά 3,2%, από την κεντρική δυνητική του τιμή -24,1% και από δυνητικά αποπληθωριστικό του επίπεδο -51,4%.

Ανοδικά /Πτωτικά Σερί – Επίπεδα Χρονικής Στήριξης /Αντίστασης

2 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Ανοδικά Σερί – Χρονική Αντίσταση

20 περίοδοι: 6
50 περίοδοι: 6
100 περίοδοι: 6

Πτωτικά Σερί – Χρονική Στήριξη

20 περίοδοι: 4
50 περίοδοι: 4
100 περίοδοι: 4

Υψηλό – Χαμηλό

20 περίοδοι: 3,350 , 2,930
50 περίοδοι: 3,350 , 2,800
100 περίοδοι: 4,040 , 2,640

Απόσταση από Υψηλό – Χαμηλό

20 περίοδοι: 6,013% , -7,278%
50 περίοδοι: 6,013% , -11,392%
100 περίοδοι: 27,848% , -16,456%

Εκπαιδευτική Σημείωση – Λεξικό Όρων

  • Κύκλοι Τιμών: Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές ο βασικός σκοπός είναι η επιλογή ενός τίτλου που να είναι εν δυνάμει «νικητής» και όχι «ηττημένος». Ως ένας σύντομος κανόνας, ένας τίτλος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι δυνητικός νικητής όταν βρίσκεται σε μακροπρόθεσμο ανοδικό κύκλο παρά αν βρίσκεται σε μακροπρόθεσμο πτωτικό.
  • Βαθμολογία Τάσεων: Κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια μίας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης οι πτωτικές τάσεις των τιμών τείνουν να έχουν βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη διάρκεια και να αποτελούν διορθώσεις στην κύρια τάση και όχι απαρχή ενός νέου πτωτικού κύκλου. Επιπλέον, οι στηρίξεις τιμών τείνουν να λειτουργούν και οι αντιστάσεις τιμών να διασπώνται. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια μίας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης οι ανοδικές τάσεις των τιμών τείνουν να έχουν βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη διάρκεια και να αποτελούν διορθώσεις στην κύρια τάση και όχι απαρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου. Επιπλέον, οι στηρίξεις τιμών τείνουν να διασπώνται και οι αντιστάσεις τιμών να λειτουργούν.
  • Δείκτης Time & Hedge (Συγχρονισμός & Αντιστάθμιση): Μπορεί κάποιος να κάνει σωστή εκτίμηση για τη γενική κατεύθυνση της αγοράς αλλά παρόλα αυτά να χάσει χρήματα εξαιτίας κακού συγχρονισμού. Επιπλέον, μπορεί τόσο η γενική ανάλυση τάσης όσο και ο συγχρονισμός να είναι σωστά αλλά τα αποτελέσματα να είναι φτωχά εξαιτίας της έλλειψης μία στρατηγικής αντιστάθμισης. Επομένως ο έμπορος μετοχών χρειάζεται όχι μόνο ένα σύστημα συγχρονισμού με την αγορά αλλά και ένα σύστημα αντιστάθμισης των συνδεόμενων με το χρηματιστηριακό εμπόριο ρίσκων. Ο δείκτης Time & Hedge συγχρονίζεται με τις τάσεις της αγοράς καταγράφοντας είτε θετικές είτε αρνητικές τιμές αλλά μπορεί και να καταγράψει ταυτόχρονα και τις δύο τιμές αν κρίνει ότι χρειάζεται αντιστάθμιση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση).
  • Ο Δείκτης Θέσης Τιμής % υποδεικνύει σε ποιο σημείο βρίσκεται η τρέχουσα τιμή του υπό εξέταση τίτλου εντός του εύρους διακύμανσης των τιμών του στο διάστημα των τελευταίων 50 περιόδων (ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό αριθμό περιόδων). Έτσι, μία τρέχουσα τιμή 100% σημαίνει πως ο τίτλος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του εύρους διακύμανσης των τελευταίων 50 περιόδων και μία τιμή 0% στο χαμηλότερο.
  • Στηρίξεις – Αντιστάσεις Τιμών & Γραμμές Τάσεις: Στη χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση, στήριξη είναι το επίπεδο τιμών μετά από μία πτώση όπου η ζήτηση είναι αρκετά ισχυρή για να εμποδίσει την τιμή ενός τίτλου να μειωθεί περαιτέρω. Κατά τη διάρκεια μίας διόρθωσης εν μέσω μίας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης, καθώς η τιμή μειώνεται πλησιάζοντας τη στήριξη και γίνεται φθηνότερη, οι αγοραστές γίνονται όλο και πιο πρόθυμοι να τον αγοράσουν και οι πωλητές όλο και πιο απρόθυμοι να τον πουλήσουν. Όσο οι τιμές προσεγγίσουν το σημείο στήριξης τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες η ζήτηση να υπερισχύσει της προσφοράς και να εμποδίσει την τιμή από τα να διασπάσει τη στήριξη. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια μίας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης τα επίπεδα αντίστασης είναι πιθανότερο να ξεπερνιούνται. Η ακριβώς αντίθετη λογική ισχύει κατά τη διάρκεια μακροπρόθεσμα πτωτικών τάσεων, όταν τα επίπεδα αντίστασης τείνουν να μην ξεπερνιούνται και τα επίπεδα στήριξης να διασπώνται. Η γραμμή τάσης / στήριξης είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο πυθμένες ενώ η γραμμή τάσης / αντίστασης ενώνει δύο κορυφές.

Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες σε αυτή την αυτόματη χρηματιστηριακή παρουσίαση / σχόλιο (στο εξής:«παρουσίαση») δεν αποτελούν συστάσεις για αγορά ή πώληση ούτε προτρέπουν άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή πράξη ή απόφαση αλλά παρέχονται για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η Panagiotou Ltd, το Analitis.gr ή / και οποιοσδήποτε εργαζόμενος τους συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή τους κ. Πάνου Παναγιώτου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές αποφάσεις που βασίζονται στη χρήση της μεθοδολογίας / συστήματος με την εμπορική ονομασία «DomiStock» η σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την παρουσίαση στο Analitis.gr ή μέσω άλλων ιστοσελίδων, υπηρεσιών, όπως σεμινάρια, webinars, του διαδικτύου ή αλλού. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση οποιωνδήποτε πληροφοριών αναφέρονται σε αυτήν την παρουσίαση όπως και απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου της χωρίς την έγγραφη άδεια της Panagiotou Ltd. Η ανάγνωση αυτής της παρουσίασης προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης. Αν παρά την πλήρη κατανόηση των όρων χρήσης προκύψει οποιαδήποτε νομική διένεξη μεταξύ του χρήστη των πληροφοριών αυτής της παρουσίασης και της Panagiotou Ltd ή του Analitis.gr τότε συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση της είναι τα δικαστήρια του Λονδίνου.