Αύξηση των τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες το γ’ τρίμηνο 2023

Αύξηση καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο του 2023 στις τιμές παραγωγού στις υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, και οι 20 κατηγορίες υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές παραγωγού σημειώθηκε στις υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, και άλλες υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών.

Αναλυτικά η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και μετακόμισης (ομάδα 494) 0,9%
 • Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών (ομάδες 501_502) 1,7%
 • Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (κλάδος 51) 0,7%
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης (τάξη 5210) 7,4%
 • Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων (τάξη 5224) 6,0%
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (κλάδος 53) 9,0
 • Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (κλάδος 61) 0,6%
 • Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχής συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες (κλάδος 62) 4,0%
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης (κλάδος 63) 3,1%
 • Νομικές υπηρεσίες (ομάδα 691) 0,6%
 • Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικού ελέγχου ̇υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών (ομάδα 692) 1,6%
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης (ομάδα 702) 2,8%
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών (ομάδα 711) 12,3%
 • Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων (ομάδα 712) 3,6%
 • Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικές εταιρείες (τάξη 7311) 1,1%
 • Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης (τάξη 7312) 2,0%
 • Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων (ομάδα 732) 1,1%
 • Υπηρεσίες απασχόλησης (κλάδος 78) 6,9%
 • Υπηρεσίες ασφάλειας και διεξαγωγής ερευνών (κλάδος 80) 1,1%
 • Υπηρεσίες καθαρισμού (ομάδα 812) 5,2%