Αρχίζει εκ νέου κάλυψη για τις τράπεζες η NBG Sec – οι συστάσεις και οι τιμές στόχου

Αρχίζει εκ νέου κάλυψη για τις ελληνικές τράπεζες η NBG Sec και δίνει σύσταση «outperform» για την Alpha Bank με τιμή-στόχο 3,29 ευρώ, τη Eurobank, με τιμή-στόχο 1,03 ευρώ και την Πειραιώς (τιμή-στόχος 0,31 ευρώ).

Ταυτόχρονα συγκαταλέγει την Alpha Bank στη λίστα των επιλογών της (selected outperform list). Η χρηματιστηριακή φυσικά και δεν διατυπώνει εκτίμηση για τη μετοχή της Εθνικής.

Όπως σημειώνεται στην ανάλυση αποτιμώνται 0,2 φορές με βάση τον δείκτη τιμή/ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV), έναντι 0,7 κατά μέσο όρο στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Σχετική εικόνα

Και προτιμά την Alpha έναντι των Eurobank και Πειραιώς, κυρίως επειδή έχει καλύτερη κάλυψη στα NPLs (67% το τρίτο τρίμηνο του 2015), «άνετο» δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (17,7% CET1 pro forma το τρίτο τρίμηνο του 2015), καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων (αναβαλλόμενος/CET1) και υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο-NIM (2,7% το τρίτο τρίμηνο).