Απ.Μάνθος: Η μεγάλη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων φαίνεται να έχει διασπαστεί ανοδικά

-Απόστολος Μάνθος

“Η μεγάλη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων φαίνεται, διαγραμματικά, να έχει διασπαστεί ανοδικά ωθώντας τον Γενικό Δείκτη άνω του ψυχολογικού ορίου των 600 μονάδων, προκαλώντας έτσι σημαντικές αλλαγές σε αρκετά ‘time frames’ πλάνα της τεχνικής ανάλυσης” αναφέρει ο Απόστολος Μάνθος.
Σε βραχυπρόθεσμο πεδίο η ανοδική τμήση της άνω πλευράς του πλαγιοσταθεροποιητικού καναλιού (Flag pattern), στις 590 μονάδες, έχει θέσει ως αρχικό στόχο τις 610 μονάδες, ανοίγοντας ταυτόχρονα συζήτηση για την πιθανή προσέγγιση του ισχυρού επιπέδου αντίστασης των 630 με 635 μονάδων.
Σε μεσομακροπρόθεσμο πεδίο η διατήρηση του Γενικού Δείκτη και την επόμενη εβδομάδα πάνω από την περιοχή των 580 μονάδων, θα προκαλέσει ρήγμα στη μέχρι τώρα μεσοπρόθεσμη πτωτική τάση…
Καθώς για πρώτη φορά μετά από περίπου 2 χρόνια ο δείκτης θα αποτυπωθεί πάνω από αργούς παραμετροποιημένους κινητούς μέσους όρους, ζώνες διακύμανσης και ταλαντωτές όπως για παράδειγμα ο “Least Square Moving Average”, τα “Keltner Channels” και ο “Relative Vigor Index”.
Σχετική εικόνα
Όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία εάν πάρουν επιβεβαίωση την ερχόμενη εβδομάδα (αδιάσπαστο σε ημερήσιο κλείσιμο των 580 μονάδων, φίλτρο τριών συνεδριάσεων δίχως αλλαγή στα δεδομένα των ταλαντωτών, αύξηση στο τζίρο συναλλαγών) μπορούν να βάλουν τις βάσεις για την αρχή ενός ανοδικού στροφέα, που μπορεί να οδηγήσει σταδιακά την Αγορά, μέσω των απαραίτητων διορθώσεων, προς τις τιμές, που κατέγραφε τον Οκτώβριο του 2015, στις 710 με 725 μονάδες.
“Επειδή όμως, δυστυχώς, το Ελληνικό Χρηματιστήριο μας έχει συνηθίσει σε πολλές και ισχυρές ανατροπές, καλό είναι στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο να εφαρμόζεται ένα αυστηρό ‘money management’ με ξεκάθαρη στρατηγική ανάληψης μειωμένου ρίσκου” τονίζει ο υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και μέλος επενδυτικής επιτροπής της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ.