Αποσύρθηκε ο φόρος στα τυχερά παιχνίδια- Αλλαγή πλεύσης στο παρά… ένα της ψήφισης

Αλλαγή πλεύσης στο παρά… ένα της ψήφισης του νομοσχεδίου για το φόρο στα τυχερά παιχνίδια από την κυβέρνηση, καθώς το υπουργείο Οικονομικών απέσυρε ξαφνικά τη διάταξη του υπό ψήφιση φορολογικού νομοσχεδίου, η οποία προέβλεπε την αύξηση του συντελεστή φόρου επί του μικτού κέρδους των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών από το 30% στο 35%.
Σημειώνεται ότι με τη διάταξη αυτή, θα ακυρωνόταν η επιβολή του Τέλους των πέντε λεπτών ανά στήλη τυχερού παιχνιδιού της ΟΠΑΠ, που θα απέφερε 210 εκατομμύρια στο ελληνικό Δημόσιο.AdTech Ad
Με τη νέα διάταξη, που όμως αποσύρθηκε, τα κρατικά έσοδα θα έφταναν στα 56 εκατ. ευρώ. Τελικά όμως, ούτε το ένα θα ισχύσει ούτε το άλλο, αφού σχεδιάζεται να κατατεθεί σύντομα νέα διάταξη με άλλο («αναλογικότερο» σύμφωνα με διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών) τρόπο φορολόγησης.
Η διάταξη η οποία αποσύρθηκε προέβλεπε ( παράγραφος 2 του άρθρου 113 ) ότι:
«2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν». Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016».
Πηγή: newmoney.gr