Ανακοινώσεις: Τράπεζα Πειραιώς, Π.Πετρόπουλος, Αθηνά ΑΤΕ, J&P Αβαξ, Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ

06.01.2016 17:57
Ανακοινώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. [ΠΕΙΡ] ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. [ΠΕΤΡΟ]ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΑΘΗΝΑ]J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. [ΑΒΑΞ] Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. [ΓΕΔ] Επιτόκιο Ένατης Περιόδου Εκτοκισμού (01/07/2015 ? 31/12/2015 της Β΄ Σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

04 Ιαν 2016 12:33
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014