Ακραία η στρέβλωση στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων με 111 ομόλογα να εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις.

Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, η πολιτική αρνητικών επιτοκίων στα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων και η γενικότερη στρατηγική της ΕΚΤ έχουν προκαλέσει ακραία στρέβλωση στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Σε τι συνίσταται η ακραία στρέβλωση;
.
Σε σύνολο 180 βασικών εκδόσεων ομολόγων τα 111 ομόλογα εμφανίζουν αρνητικές αποδόσεις. Η πιο ακραία περίπτωση η Ελβετία όπου σε σύνολο 19 βασικών ομολόγων τα 18 ομόλογα διαθέτουν αρνητικά επιτόκια. Στην Γερμανία επίσης σε σύνολο 18 ομολόγων τα 14 ομόλογα διαθέτουν αρνητικά επιτόκια. Από την ευρωζώνη τα περισσότερα αρνητικά επιτόκια διαθέτουν η Γερμανία 14 η Γαλλία 11 ομόλογα με αρνητικά επιτόκια, το Βέλγιο 9, η Αυστρία 7 ομόλογα.
.
Ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά την Ελλάδα ως μέτρο σύγκρισης είναι ότι η Πορτογαλία δεν έχει αρνητικά επιτόκια (αποδόσεις στο 2ετές στο 0,50% και στο 10ετές στο 3%) ενώ η Βουλγαρία όσο και αν φαίνεται παράξενο έχει αρνητικό επιτόκιο σε ένα ομόλογο. Αυτή η ακραία στρέβλωση, ένα κράτος να δανείζεται και ο δανειστής να πληρώνει τον δανειστή – αντί να συμβαίνει το αντίθετο – είναι αποτέλεσμα του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, στην Ευρώπη έχει αγγίξει ακραία στρεβλωμένα επίπεδα.
.
Ωραία όλα αυτά αλλά τι θα συμβεί στα ελληνικά ομόλογα;
.
Με βάση τον σχεδιασμό, τον Ιούνιο του 2016 θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά ομόλογα όπερ σημαίνει ότι θα δούμε στο 2ετές και 3ετές ομόλογο τιμές στις 102 και 103 μονάδες βάσης.
.
Με βάση το μοντέλο Πορτογαλίας η Ελλάδα εφόσον ενταχθούν τα ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης – το ελληνικό 2ετές δεν θα ενταχθεί λόγω λήξης , θα ενταχθεί το 3ετές και οι υπόλοιπες εκδόσεις – θα μπορούσαμε να δούμε 2ετές ελληνικό στο 2% από 11,8% της τρέχουσας περιόδου και το 10ετές στο 4% από 10,5% της τρέχουσας περιόδου.