Ωραιόκαστρο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε δύο πρόσφυγες- Πρόσφυγες το πυρπόλησαν

ÍÁÕÐËÉÏ-Óýãêñïõóç äýï É.×. áõôïêéíÞôùí ìå óïâáñü ôñáõìáôéóìü óçìåéþèçêå áñãÜ ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò óôçí ¶ñéá Íáõðëßïõ, åðß ôçò êåíôñéêÞò ïäïý Íáõðëßïõ- Åðéäáýñïõ. ÊáôÜ ôç óýãêñïõóç ôñáõìáôßóôçêå óïâáñÜ ï çëéêéùìÝíïò ïäçãüò ôïõ åíüò ï÷Þìáôïò, ï ïðïßïò êáé ìåôáöÝñèçêå ìå áóèåíïöüñï óôï Íïóïêïìåßï, åíþ áðü ôï Üëëï åìðëåêüìåíï ü÷çìá äåí õðÞñîå ôñáõìáôéóìüò óôïõò åðéâáßíïíôåò.ÐñïáíÜêñéóç ãéá ôá áßôéá ôïõ áôõ÷Þìáôïò äéåíåñãåß ôï ÔìÞìá Ôñï÷áßáò Íáõðëßïõ.(EUROKINISSI-Â.ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Δύο πρόσφυγες ένας εκ των οποίων ανήλικος έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα έξω από τη δομή Φιλοξενίας Φέσσα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τους πρόσφυγες παρέσυρε διερχόμενο Ι.Χ.. Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή γύρω από το Κέντρο Φιλοξενίας.

Ειδικότερα μία γυναίκα και ένα παιδί -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί της- οι οποίοι διέμεναν στο Κέντρο Φιλοξενίας Φέσσα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα, έξω από το Κέντρο.

Ανήλικος είναι και ο τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το ΕΚΑΒ δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ενώ φέρεται να έχει ορθοπεδικά τραύματα.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή, καθώς επικρατεί ένταση. Πρόσφυγες πυρπόλησαν το αυτοκίνητο του οδηγού που παρέσυρε τους πρόσφυγες. Υπό κράτηση τελεί ο οδηγός.

Η Πυροσσβεστική επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς, όπως και κάποιοι κάδοι στη γύρω περιοχή, αλλά τα οχήματά της δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν ακόμη.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ)