Ωραία μέρα για πωλήσεις η σημερινή στο ΧΑ…

Με αρκετές μετοχές να προσφέρουν σε διάστημα μικρότερο των 7 συνεδριάσεων αποδόσεις μέχρι και 50%, δεν χρειάζεται να προβληματίζονται όσοι κινήθηκαν κόντρα στις…μαυροφόρες και τοποθετήθηκαν στην υπερβολή της πτώσης…

Στο κάτω κάτω της γραφής ας βγάλουν και οι επόμενοι…

Εδώ να σημειώσουμε την…υστέρηση – στρέβλωση για μετοχές ομίλων όπως είναι χαρακτηριστικά αυτές των ΕΛΠΕ και ΜΠΕΛΑ σε αυτό χρονικό διάστημα.

Τα μεν ΕΛΠΕ στις τελέυταίες 7 συνεδριάσεις έχουν να επιδείξουν (6) αρνητικά πρόσημα, η δε ΜΠΕΛΑ στις τελευταίες (8) έχει να επιδείξει (7) ΜΕΙΟΝ…

* ,