ΩΣ αποζημίωση απαλλοτριωθείσης ακίνητης περιουσίας η Reds θα εισπράξει 4,63 εκατ. ευρώ

REDS: Το ποσό των 3,98 εκατ. ευρώ, το οποίο σήμερα έχει ανέλθει πλέον σε 4,63 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και δικαστικών εξόδων υποχρεώθηκε να καταβάλει ο δήμος Παλλήνης ύστερα από σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΩΣ αποζημίωση απαλλοτριωθείσης ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα 6 Τρίγωνο Κάντζα Δήμου Παλλήνης, εμβαδού 8.842m2

Η ως άνω αποζημίωση καθορίστηκε οριστικά με την με αρ. 6458/2011 απόφαση Εφετείου Αθηνών, ενώ το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την μείωση του εταιρικού δανεισμού.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Mε ζημίες προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο στα 0,9 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο χρήσης ο όμιλος Reds, έναντι ζημιών προ φόρων 1,4 εκατ. ευρώ περίπου, του αντίστοιχου εννεαμήνου  2013.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο  του 2014 ο  κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση 16% και ανήλθε σε ποσό 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 3,6 εκατ. ευρώ  του αντίστοιχου εννεαμήνου  2013.

Ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ΄ολοκλήρου από την μίσθωση του Εμπορικού Πάρκου “Smart Park”.

O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά 19%  κατά τη διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του έτους και η επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 14%. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται πλέον σε 100% περίπου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου στο εννεάμηνο  του 2014 παρουσίασαν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,0 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου  2013, ήτοι 79% αύξηση.

Στο +3,85% και στο 0,4320 ευρώ με την κφση στα 24,8 εκατ. ευρώ, κάτω και από το 25% της NAV(!)… Στο -6,90% στο 5ήμερο…