Χ.Α.: Ftse25 και ασκήσεις επί…χάρακος!

ΧΑΡΑΚΕΣ: Το stop μας για τον FTSE25 παραμένει στο επίπεδο των 267 μονάδων, ενώ το 284 είναι το επίπεδο εκείνο που ουσιαστικά μπορεί να κάνει την διαφορά στην διάσπαση με επόμενο στόχο το 295.

Κοντινή στήριξη αποτελεί το 275 και κύρια το 271 στην παρούσα φάση, ενώ το 280 είναι η πλησιέστερη αντίσταση.

Η ΠΕΙΡ μετά και το νέο πλησίασε το επίπεδο του 101 που είναι Η κύρια αντίσταση στην παρούσα, ενώ αρκετοί τίτλοι έδωσαν διόρθωση.

Η ΙΝΤΚΑ πλησίασε χωρίς να απειλήσει το επίπεδο 39-40 που θέλει βραχυπρόθεσμα προσοχή. Σε ημερήσιο έχει δώσει αγοραστικό σήμα με την στήριξη στα 33 λεπτά.

Ενδιαφέρον είχε και ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ που συνεχίζει την κίνηση του με μόνο ενδοσυνεδριακές διορθώσεις, ενώ αντίστοιχα στα θετικά και ο οδηγός Τιτάνας.

Ο ΜΥΤΙΛ δοκίμασε το πολύ σημαντικό 540 χωρίς να μπορέσει να το σπάσει…

ΕΤΕ: Σύμφωνα με το σύστημα του τεχνικού αναλυτή της στήλης είναι και η μόνη τράπεζα που έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα στην παρούσα με το stop στο χαμηλό της. Με 149 στήριξη και το 165 επόμενη αντίσταση…