Χ.Α: Τι πρέπει να περιμένουμε πριν πάρουμε μία μεσοπρόθεσμη απόφαση…

Είναι πολύ σημαντική η ζώνη του 700+ και πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το κλείσιμο μήνα (725) πριν πάρουμε μία μεσοπρόθεσμη απόφαση.

Κάποιος που μελετάει την αγορά σε μεγάλη εικόνα, μπορεί – αφού σιγουρευτεί – να πάρει αποφάσεις με ησυχία. Και όχι επειδή κάποια επίπεδα χάθηκαν για λίγες συνεδριάσεις.

Οι υπόλοιποι που κινούνται σε μικρότερους χρόνους θα έπρεπε να είναι εκτός.

Aυτοί που είναι εκτός αγοράς για τον όποιο λόγο, πρέπει να έχουν σχέδιο στο πως θα κινηθούν..

Tην αντίθετη συζήτηση είχαμε στην ζώνη του 830-850, με την αγορά να καταγράφει μέχρι και 860.