Χ.Α.: Τα “έκτακτα” του τρίτου τριμήνου…

OTE: Οι έκτακτες αρνητικές εγγραφές αφορούν 22,5 εκατ. ευρώ από εξαγορά ομολόγων συν 3 εκατ. ευρώ κόστος αναδιάρθρωσης

Eurobank: Η αναβαλλόμενη φορολογία στο γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 167 εκατ. ευρώ.

Alpha bank: Το κόστος της εθελούσιας διαμορφώθηκε σε 196 εκατ. ευρώ και επιβάρυνε αντίστοιχα τα κέρδη της περιόδου.

Τιταν: Από συναλλαγματικές διαφορές καταγράφονται κέρδη 21 εκατ. ευρώ.

Ελληνικά Πετρέλαια: Από διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων η εταιρία κατέγραψε ζημιές 101 εκατ. ευρώ.

Motor oil: Από διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων η εταιρία κατέγραψε ζημιές 50 εκατ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Από την πώληση των μετοχών της Aegean κατέγραψε κέρδη 20 εκατ. ευρώ. Ωστόσο από σχεδόν ισόποσες αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές η Τράπεζα δεν επηρεάζεται από έκτακτες εγγραφές.

Σε επίπεδο απομείωσης χαρτοφυλακίου η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε το σύνολο των προβλέψεων του δυναμικού σεναρίου στα μεγέθη της αυξάνοντας τις προβλέψεις του δανειακού της χαρτοφυλακίου στα 2,2 δις ευρώ.

Κυριακίδης Μάρμαρα: Οι διαφορές αποτίμησης χαρτοφυλακίου (αρνητικές) στο γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ.

Χαλκόρ: Από διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων καταγράφεται ζημιά 8.9 εκατ. ευρώ.