Χ.Α.: Συνεχίζονται οι φθινοπωρινές εκπτώσεις στο ταμπλό της αγοράς

Η ευκαιρία έχει επιστρέψει στην ελληνική αγορά. Έχουν περάσει 11 μήνες από την τελευταία φορά που η ελληνική αγορά βρέθηκε κάτω από τις 900 μονάδες. Σαν επίπεδο τιμών η αποτίμηση των 900 μονάδων τον Νοέμβριο του 2013 αντιστοιχούσε σε κεφαλαιοποίηση αξίας 54 δις ευρώ.

Η διαφορά με τα τωρινά επίπεδα τιμών είναι οριακή, καθώς η τρέχουσα αξία της αγοράς είναι κοντά στα 56 δις ευρώ. Μπορεί να υποτεθεί επομένως ότι οι δύο περίοδοι μπορούν να αποτελέσουν βάση σύγκρισης εξετάζοντας αμιγώς τις αποτιμήσεις από την σκοπιά των θεμελιωδών μεγεθών.

Η υποχώρηση του Γενικού Δείκτη από τα υψηλά των 1380 μονάδων σαφώς επαναπροσδιόρισε πιο φτηνές αποτιμήσεις βάζοντας λιγότερη προσδοκία στις τιμές.

Η υποχώρηση κάτω από τις 900 μονάδες φέρνει τις αποτιμήσεις σε επίπεδα ευκαιρίας. Πριν την μεγάλη υποχώρηση των τιμών το μέσο ΡΕ της αγοράς (εξαιρουμένων των τραπεζών) για την επόμενη χρήση βρίσκονταν κοντά στο 16.

Τώρα έχει πέσει στο 11, όταν ο ιστορικός μέσος όρος αποτίμησης της αγοράς βρίσκεται στα επίπεδα του 14,5. Ήδη δηλαδή η αγορά κινείται στην ζώνη της ευκαιρίας όντας 27% χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.