Χ.Α.: Πως επηρεάζουν τον γ.δ. οι ”ενδο – FTSE25” δυνάμεις στο ταμπλό…

Μετά τις τελευταίες ανακατατάξεις στις κεφαλαιοποιήσεις των εταιρειών ο γενικός δείκτης βλέπει την επιρροή στην διαμόρφωσή του των 3 Συστημικών αλλά και της ΕΕΕ να μειώνεται σημαντικά…

ΣΥΓΚEKΡΙΜΕΝΑ: Οι 4 πριμαντόνες του ολέθρου και της καταστροφής διαμορφώνουν το 23,3% της αξίας του (από 33% πριν λίγες εβδομάδες), ενώ η ΕΕΕ από 13% και βάλε υποχωρεί τώρα κάτω και του 9,7%…

Τα αντίβαρά τους έρχονται από την 6άδα των ΤΙΤΚ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΦΦΓΚΡΠ που καθορίζουν σε ποσοστό 31,5% τις αριθμητικές τύχες του γ.δ.