Χ.Α.: ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ι)

08.01.2015 15:20
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. [ΦΦΓΚΡΠ] FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. [ΦΦΓΚΡΠ] ΟΤΕ Α.Ε. [ΟΤΕ] ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. [ΛΟΥΛΗ] ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ [ΙΚΤΙΝ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. [ΟΛΥΜΠ] ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. [ΔΙΧΘ] ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ [ΜΟΗ] ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ [ΛΙΒΑΝ] JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ [ΜΠΕΛΑ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014