Χ.Α: Μεγάλα κέρδη συσσωρευμένα σε λίγους + Ξέρω τι έκανες στο β’ τρίμηνο

_______________

  • Μεγάλα κέρδη συσσωρευμένα σε λίγους:

Έχοντας αγοράσει το καλάθι του FTSE-26 επιτυγχάνει κανείς προσαρμογή 100% στα κέρδη της αγοράς. Η συνεισφορά της κερδοφορίας έξω από το γκρουπ της μεγάλης κεφαλαιοποίησης είτε είναι μικρή είτε συμψηφίζεται με ζημιογόνες εταιρίες.

Η παρατήρηση αδικεί τα καλά μικρά και μεσαία της αγοράς αλλά για τους μη έχοντες υπομονή και διάθεση να περιμένουν το σύνολο των εισηγμένων να δημοσιεύσει, με το συγκεκριμένο δείκτη δεν χρειάζεται να κοιτάξουν πιο κάτω.

Ακόμα και η κατανομή «Pareto» ( το 20% του πληθυσμού παράγει το 80% του αποτελέσματος) δεν βρίσκει εφαρμογή στην εμφάνιση της συχνότητας των κερδοφόρων εταιριών στο ΧΑ: Μόλις 14 εταιρίες (14%) από το σύνολο των κερδοφόρων εταιριών πραγματοποιεί το 80% των κερδών.

  • Ξέρω τι έκανες στο β’ τρίμηνο:

Το ότι δεν δημοσιεύεται β’ τρίμηνο από όλους δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτει κάποια τάση από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα όσων εταιριών δημοσίευσαν από τον FTSE-26 α’ και β’ τρίμηνο, προκύπτει ότι το β’ τρίμηνο ήταν μια ιδιαίτερα δυνατή περίοδος για την κερδοφορία των εταιριών.

Έτσι λοιπόν, ο τζίρος μπορεί να επιβραδύνεται στο 12,4% τα λειτουργικά κέρδη είναι όσο και στο εξάμηνο -μειωμένα κατά 5%- ενώ τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 517%, γυρίζοντας από ζημιές.

Οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες είχαν αυξημένη κερδοφορία κατά 30%, μεταβολή που αν συνεκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Τα αποτελέσματα του εξαμήνου δεν περιέχουν τον ΑΔΜΗΕ στερώντας από την ΔΕΗ μέρος από την δραστηριότητα του β’ τριμήνου, η Lamda Development έχει στο β’ (όπως και στο δ’ τρίμηνο) διαφορές αποτίμησης ακινήτων ενώ οι δύο εταιρίες διύλισης «γράφουν» κοντά στα 110 εκατ. ευρώ αρνητικές διαφορές από αποτίμηση αποθεμάτων.

Επομένως το «προσαρμοσμένο» β’ τρίμηνο είχε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή αξίας από αυτή που δημιουργήθηκε στο α’ τρίμηνο, τάση η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται και στο γ’ τρίμηνο της χρονιάς από τους βασικούς φορείς της.

Πως κινήθηκε εξάμηνο και β’ τρίμηνο για όσες εταιρίες του FTSE-26 δημοσίευσαν και στις δύο περιόδους

_________

_____

M.X.

* ,