Χ.Α.: Η τεχνική προσέγγιση με λίγα λόγια για τους βασικούς δείκτες

(από τον Ηλ.Ζαχαράκη της Fast Finance):

Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης και με βάση τα ημερήσια διαγράμματα, η επόμενη “μάχη” μπορεί να δοθεί στις 320 μονάδες, όμως η υπέρβαση του παραπάνω επιπέδου θα απαιτήσει σημαντική αύξηση των συναλλαγών.

Οι 309 μονάδες δείχνουν σαν πρώτη στήριξη, ενώ όσοι βραχυπρόθεσμοι έσπευσαν να ανοίξουν “long” θέσεις, ας έχουν υπ΄ όψιν τους το επίπεδο των 305,5 μονάδων (934 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη).

Ο Τραπεζικός έχει πολύ σημαντικό επίπεδο αντίστασης το επίπεδο των 130. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει συνέχιση, ενώ το 125 είναι κοντινή και το 121 κύρια στήριξη στην παρούσα φάση.

Print Friendly, PDF & Email