Χ.Α.: Η αγορά, στο σύνολο της, δεν είναι πλέον αντικειμενικά φθηνή…

Αγορά(1): Πάμε για την 15η Ιουνίου. Εκεί είναι πλέον και η τελευταία ευκαιρία. Η επιλογή της κυβέρνησης να κλείσει ταυτόχρονα αξιολόγηση και χρέος εξαντλεί πλέον τα χρονικά δεδομένα καθώς οτιδήποτε αποφασιστεί στο Eurogroupτης 15ης Ιουνίου –ή και νωρίτερα αν χρειαστεί- θα πρέπει να πάρει την έγκριση των κοινοβουλίων των χωρών που συμμετέχουν στην ζώνη του ευρώ.

Η θετική αναμονή στην εγχώρια Αγορά όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται νευρική αναμονή και κάποιοι εμπλεκόμενοι πιθανόν έχουν μπει ήδη στην λογική του «κάλιο πέντε και στο χέρι». Δεν είναι και λίγο αυτό το οποίο έγινε στο τέλος Απριλίου και στις αρχές Μαΐου στο ΧΑ:

Πλέον το Χρηματιστήριο Αξιών είναι η τρίτη αγορά παγκοσμίως σε απόδοση από την αρχή του έτους με πρώτη την Αργεντινή (+27%) και δεύτερη την Τουρκία (25%).

Αν υπολογιστούν οι διακυμάνσεις των τοπικών ισοτιμιών, η μετάφραση σε δολάριο βγάζει μακράν πρώτη την Ελληνική αγορά.

Αγορά(2): Η αγορά στο σύνολο της δεν είναι πλέον αντικειμενικά φθηνή, το σκαρφάλωμα των τιμών έκανε πιο απαιτητικές τις αποτιμήσεις.

Στην βασική ομάδα των εταιριών που παρακολουθούν οι ξένοι επενδυτές το μέσο ΡΕ βρίσκεται στο 17,4 ενώ μονοψήφια ΡΕ έχουν πλέον πολύ λίγες εταιρίες οι οποίες έχουν λόγους να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται.

  • Η μέση μερισματική απόδοση βρίσκεται στο 2,6%
  • Ενώ η σχέση “Λειτουργικά κέρδη//Επιχειρηματική αξία των εταιριών” βρίσκεται με δείκτη 9,6.
  • Πρόκειται δηλ. για αριθμούς που δεν βρίσκονται στην ζώνη της ελκυστικότητας.

Επειδή η άνοδος θα έρθει κυρίως από την αναπροσαρμογή του ασφάλιστρου κινδύνου και λιγότερο από τις αναθεωρήσεις κερδών, η εξέλιξη αυτή θα ευνοήσει τους δυνατούς των ταμειακών ροών.

Άρα το προβάδισμα προτίμησης παραμένει στις τράπεζες ως εκφραστές των μακροοικονομικών τάσεων και στις εμποροβιομηχανικές εταιρίες με τις «πλουσιότερες» ταμειακές ροές.

  • Οι εταιρίες με τις υψηλότερες ταμειακές ροές το 2016
Σε χιλ. ευρώ Οργανικές ταμειακές ροές Επενδυτικές ταμειακές ροές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές
ΔΕΗ 1.190.675 -667.143 523.532
COCA COLA 763.300 -332.100 431.200
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 466.171 -85.522 380.649
ΟΤΕ 1.025.100 -647.000 378.100
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 159.506 -11.675 147.831
AEGEAN 59.776 59.362 119.139
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 311.176 -222.656 88.520
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 48.522 3.457 51.979
ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24.936 21.614 46.550
ΟΠΑΠ 94.301 -52.315 41.986

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή