Χ.Α.: Δεν τα… κατεβάζουν καλύτερα τα ρολά;; Να μην κουράζονται…

Σχεδόν 4 ώρες από την έναρξη της συνεδρίασης και η αξία των συναλλαγών δεν έχει ξεπεράσει τα 28,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των 4 εκατ. ευρώ υπό μορφή πακέτου…

Εξ αυτών τα 22 εκατ. ευρώ έχουν απορροφηθεί από (6) έξι μόλις μετοχές, αφήνοντας τα… υπόλοιπα 6,5 εκατ. για τις … υπόλοιπες 200 και πλέον μετοχές(!)…

Μάλιστα από τις 200 αυτές μτχ υπάρχουν πάλι (6) έξι μετοχές που έχουν καλύψει τα 3,5 εκατ.

Δηλαδή ουσιαστικά απομένουν μόλις 3 εκατ. ευρώ για όλες τις άλλες!!!