Χ.Α.- Ανακοινώσεις: ΦΡΙΓΟ – ΕΛΠΕ – ΑSCO – Eλλάκτωρ, ΚΥΠΡ, Μινέρβα, Grivalia

08.05.2015 15:05
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. [ΦΡΙΓΟ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. [ΕΛΠΕ] HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. [ΗΟΛ] A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. [ΑΣΚΟ] ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. [ΕΛΛΑΚΤΩΡ] ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ [ΚΥΠΡ] GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. [ΓΡΙΒ] ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.”ΜΙΝΕΡΒΑ” Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ [ΜΙΝ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014