Χ.Α. – Ανακοινώσεις: ΣΕΛΟ, ΝΙΟΥΣ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΟΜΠ

25.05.2015 16:15
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. [ΣΕΛΟ]ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. [ΝΙΟΥΣ]ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. [ΣΕΛΟ]Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ [ΗΡΑΚ] COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ [ΚΟΜΠ] Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

14:56
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014