Χ.Α.: Αγοραστές οι έλληνες και πωλητές οι ξένοι τον Φεβρουάριο

XA-AΓΟΡΑ: Τον Φεβρουάριο 2015 οι ξένοι επενδυτές εμφάνισαν εκροές της τάξης των 162,17 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (171,12 εκατ.), από νομικά πρόσωπα (9,70 εκατ.) και από ιδιώτες αλλοδαπούς (0,07 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από λοιπά νομικά πρόσωπα (18,72 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 162,52 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (74,50 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (47,08 εκατ.), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (25,21 εκατ.), από εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ 9,25 εκατ.)

Από τον δημόσιο τομέα (4,72 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (1,30 εκατ.), από ασφ. εταιρείες & συνταξιοδοτικά κεφάλαια (0,46 εκατ.) και από λοιπά ιδιωτικών χρηματοοικονομικών (0,02 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από λοιπά ιδιωτικών μη χρηματοοικονομικών (0,02 εκατ.).