Χάθηκαν έσοδα 3 δισ. από τουρισμό και ναυτιλία

Μείωση κατά 3,05 δισ. ευρώ κατέγραψαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 οι εισπράξεις από τον τουρισμό και τη ναυτιλία σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο 9μηνο 2016 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ, μικρότερο κατά 456 εκατ. ευρώ από το 1,89 δισ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2015. Είναι χαρακτηριστικό πως τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιδείνωση.

Το ισοζύγιο αγαθών κατέγραψε έλλειμμα 12,1 δισ. ευρώ και παρουσίασε βελτίωση κατά 740 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, η οποία αντανακλά τη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων και τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών, ενώ η αξία των αντίστοιχων εξαγωγών παρέμεινε στάσιμη.

Σημειώνεται ότι, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 7,6%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από τη ναυτιλία, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 σε 5,7 δισ. ευρώ, έναντι 8 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015.

Επιπλέον, μείωση 700 εκατ. ευρώ περίπου εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από τον τουρισμό. Διαμορφώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 σε 12,08 δισ. ευρώ, έναντι 12,8 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015. Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 5,5%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 504 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, κατά 330 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015. Η βελτίωση αυτή οφείλεται, πρώτον, στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων του τομέα των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής και, δεύτερον, στην πτώση των πληρωμών για αμοιβές και μισθούς.

Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 244 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης.