ΧΠΑ: Συνεδρίαση ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας

Αλλαγή σκηνικού με συνεδρίαση ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας που ξεκίνησε με σημαντικές πιέσεις και ολοκληρώθηκε με σημαντικά κέρδη και στην Αγορά Παραγώγων.
Αυξημένες οι συναλλαγές και λόγω κάποιου κλεισίματος “short” θέσεων, τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (38.630 συμβόλαια).
Το συμβόλαιο του FTSE25 (συνολικά 7.917, 7.744 για τον Δεκέμβριο, 153 για τον Ιανουάριο, 20 για τον Φεβρουάριο και 0 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 316,25) κινήθηκε μεταξύ 303 και 317,25 μονάδων, μειώνοντας την υπάρχουσα υποτίμηση στο 0,25%.
Αυξήθηκε ο δανεισμός τίτλων (5.800 Εθνική, 229.700 Πειραιώς, 7.500 Μέτκα, 40.700 ΟΠΑΠ, 9.000 Frigoglass), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (1.204), ΔΕΗ (1.066), ΑΛΦΑ (3.793), ΕΤΕ (12.611), ΠΕΙΡ (13.453)…
EΥΡΩΒ (2.346), ΜΥΤΙΛ (579), ΟΠΑΠ (1.293), ΓΕΚ (265), MIG (519), ΜΠΕΛΑ (202), ΤΙΤΚ (105), ΕΧΑΕ (338), ΕΛΠΕ (234), ΜΕΤΚ (108), ΤΕΝΕΡΓ (102), ΦΦΓΚΡΠ (109).
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap διατηρήθηκε στο 39%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν πολύ χαμηλός στα 370 δικαιώματα (182 calls και 188 puts).
Σύμφωνα με το Χ.Α., δεν αναφέρθηκαν “ανοιχτές” πωλήσεις. Επίσης δεν σημειώθηκε σημαντικό κλείσιμο θέσης “ανοιχτών” πωλήσεων.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι είναι των ΑΛΦΑ με 38 εκατ. τμχ, ΠΕΙΡ με 17,5 εκατ., ΕΥΡΩΒ με 24,7 εκατ. ΔΕΗ με 2,3 εκατ. και ΕΤΕ με 1,6 εκατ. τμχ.
Print Friendly, PDF & Email