ΧΠΑ: Με αξιοπρόσεκτη πτώση ολοκληρώθηκε η εβδομάδα

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Με αξιοπρόσεκτη πτώση ολοκληρώθηκε η χρηματιστηριακή εβδομάδα στην Αγορά Παραγώγων, ενώ μικρή αύξηση παρουσίασαν οι συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη και σχετικά μεγαλύτερη στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (40.306 συμβόλαια).

Σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα οι ανοιχτές θέσεις, για τον πρώτο μήνα, στα 36.095 συμβόλαια.

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 6.670 και αναλυτικότερα, 6.485 για τον Μάρτιο, 186 για τον Απρίλιο και 0 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 259,25) κινήθηκε μεταξύ 248 και 258 μονάδων και υποαποδίδοντας της υποκείμενης γύρισε σε υποτίμηση στο 0,90%.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (20.901 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (338), ΔΕΗ (630), Alpha (5.977), ΕΤΕ (8.966), ΠΕΙΡ (8.957),EΥΡΩΒ (13.727), ΟΠΑΠ (357), ΜΥΤΙΛ (148), MIG (286), Jumbo (155), Grivalia (267). 

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTASE υποχώρησε ελαφρά στα επίπεδα του 77%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν μικρός, στα συνολικά 315 δικαιώματα, (314 δικαιώματα αγοράς και μόλις 1 δικαίωμα πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (44.734.350 τεμ.), Eurobank (49.076.124 τεμ.), Πειραιώς (34.284.159 τεμ.), Εθνική (2.297.759 τεμ.).

 Πηγή: Alpha Finance