ΧΠΑ: Αλλαγή σκηνικού και στην Αγορά Παραγώγων

ΧΠΑ: Αλλαγή σκηνικού και στην Αγορά Παραγώγων, κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με σημαντική ανοδική αντίδραση…

Η οποία είχε σαν κυριότερο χαρακτηριστικό την αξιοπρόσεκτη συρρίκνωση των συναλλαγών τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (17.986 συμβόλαια).

Το συμβόλαιο του FTSE25 (συνολικά 7.801 και αναλυτικότερα 5.141 για τον Ιανουάριο, 2.660 για τον Φεβρουάριο και 0 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 245,75) κινήθηκε μεταξύ 239 και 248,5 μονάδων, μειώνοντας την υποτίμηση στο 1,25%..

Αν όμως υπολογιστούν τα προς διανομή μερίσματα. Ενώ η υποτίμηση για το συμβόλαιο του δείκτη στον Φεβρουάριο μειώθηκε στο 2,5%.

ΧΠΑ(Ι)! Συνεχίστηκε ο αξιοπρόσεκτος δανεισμός τίτλων (157.500 Alpha Bank, 9.000 MIG, 6.136 Intralot, 18.000 Τιτάν, 125.047 Πειραιώς)…

Οι συναλλαγές τώρα στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών επικεντρώθηκαν σε ΟΤΕ (908), ΔΕΗ (924), Alpha (4.041), ΕΤΕ (2.911), Πειραιώς (2.473), EΥΡΩΒ (4.795), MIG (386), ΟΠΑΠ (442), ΕΧΑΕ (151), Μυτιληναίο (138), Jumbo (184), Τιτάνα (101).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE σκαρφάλωσε στο 70%, ενώ ο όγκος συναλλαγών διατηρήθηκε χαμηλά, στα 722 δικαιώματα (648 calls και μόλις 74 puts).

ΧΠΑ(ΙΙ): Σύμφωνα με το Χ.Α., δεν αναφέρθηκαν “ανοιχτές” πωλήσεις. Επίσης δεν σημειώθηκε σημαντικό κλείσιμο θέσης “ανοιχτών” πωλήσεων.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι των Alpha Bank (37.675.444 τεμ.), Πειραιώς (25.007.228 τεμ.) και Eurobank (9.259.289 τεμ.).

Ας σημειωθεί ότι σε 46.618 συμβόλαια του δείκτη, λήξεως Ιανουαρίου, δεν έχουν κλείσει, ούτε έχουν μετακυλιστεί οι θέσεις.

Print Friendly, PDF & Email
* ,