ΧΑ: Τι δείχνουν τα εξάμηνα 47 εισηγμένων – Θετικές τάσεις σε τζίρους και κερδοφορία

Θετικές τάσεις σε τζίρους και κερδοφορία καταγράφονται το πρώτο εξάμηνο, με βάση τις 47 εισηγμένες που έχουν ανακοινώσει ήδη μεγέθη. Ποιες εταιρίες κατάφεραν να εκπλήξουν θετικά τους επενδυτές. Αναλυτικός πίνακας των αποτελεσμάτων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα (συγκρίνονται τα αθροίσματα 45 εταιρειών, καθώς δεν υπάρχουν περυσινές επιδόσεις για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και BriQ Properties):

• Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο κατά 18,1% (επίδοση επηρεασμένη συγκυριακά από την άνοδο της τρέχουσας τιμής του πετρελαίου και τον αντίστοιχο επηρεασμό των πωλήσεων των διυλιστηρίων).

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διευρύνθηκαν από τα 2,34 στα 2,55 δις ευρώ (+9,2%).

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στα 793 εκατ. ευρώ έναντι 623 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (+27,1%).

• Η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 4,6%.

Παρά το γεγονός ότι έχουν δημοσιεύσεις τις λογιστικές τους καταστάσεις μόλις οι τρεις στις δέκα εισηγμένες, εκτιμάται ότι τα συνολικά αποτελέσματα που θα προκύψουν στο τέλος του μήνα δεν θα διαφοροποιηθούν σημαντικά, λόγω και του ότι στις 47 αυτές εταιρείες συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος.

Από τις εταιρείες που ξεχώρισαν για την άνοδο των επιδόσεών τους, συγκαταλέγονται εισηγμένες όλων των κεφαλαιοποιήσεων και ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των Μυτιληναίος, Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ +2,79%, Motor Oil, Coca-Cola HBC, ΧΑΛΚΟΡ, ΟΛΘ, Sarantis, Quest Holdings, Autohellas, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Mermeren Kombinat, Κανάκης, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας και Entersoft.

Στέφανος Kοτζαμάνης[email protected]

* ,