ΧΑ: Προς αναζήτηση νέων υψηλών- σημεία κλειδιά

Αναζήτηση νέων υψηλών..

To υψηλό του 1583 δοκιμάζεται δίνοντας μικρή διόρθωση.

Το 1546 είναι κοντινή επιθετική στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1530 ή το 1513.

Αντίστοιχα μία κατοχύρωση του 1583 μπορεί να δώσει άμεσα συνέχιση στο 1605.

ftse

Ο ΟΤΕ δοκιμάζει το πολύ σημαντικό 812 όπου κατοχύρωση μας δίνει και αγοραστικό σήμα με το 840 και 874 επόμενα επίπεδα.

Η ΜΕΤΚ δείχνει να επιχειρεί και πάλι το 790-800 επίπεδο ενώ ο ΜΥΤΙΛ θα ήθελε θετική προσοχή κοντά στο 450.

Ο τραπεζικός ψάχνει το 726…

Ενώ τα ΕΛΠΕ δοκιμάζουν και πάλι την αντίσταση του 410-420 που θέλει προσοχή.

Support : 1546, 1530, 1516,1512,1505,

Resist : 1561, 1584,1598

Daily spot market position LONG s/l 1464

ffs8

___________________

 

US OIL 60min chart & Comments

Tο 51,58 μέχρι στιγμής είναι μία διπλή κορυφή και αντίσταση και μόνο κατοχύρωση θα μπορούσε να δώσει συνέχιση.

Το 50,35 και 50 είναι κοντινές στηρίξεις και μόνο διάσπαση του δεύτερου θα μπορούσε να μας φέρει κοντά στο 49,20

ssa