Φιλί σωτηρίας ή βαρέλι δίχως πάτο η αμκ για την ΜΙG [?]

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μετά από σχετική, σημερινή, απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Σύμφωνα με την απόφαση θα γίνει έκδοση 1 δισ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, σε τιμή διάθεσης 0,30 Ευρώ ανά μετοχή που αντιπροσωπεύει έκπτωση (discount) 73,4% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαια κίνησης και νέες επενδύσεις στους τομείς που δραστηριοποιούνται η MIG και οι θυγατρικές της εταιρείες ή/και μείωση υφιστάμενου δανεισμού αυτών.

 

KAI TO ΕΡΩΤΗΜΑ: Φιλί σωτηρίας ή βαρέλι δίχως πάτο η αμκ για την ΜΙG [?]

Μία λεπτομερής εντρύφηση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας δίνει και την απάντηση στο σχετικό ερώτημα…

 

Αλλωστε, υπάρχουν και τα πρόσφατα παραδείγματα των αμκ των ΑΤΤΙΚΗΣ και EUROBANK… Στο 0,3000 και 0,3100 ευρώ αντίστοιχα… για να ”χαροπαλεύουν” τώρα… Ευχή μας πάντως είναι να… μην τριτώσει το κακό. Αρκούν όμως μόνον οι ευχές;;