Υπ. Υποδομών: Με ταχύτατες διαδικασίες τα τμήματα Πάτρας –Πύργου

Με τον νέο νόμο (4412/2016)  για τις δημόσιες συμβάσεις, θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί που αφορούν τα υπολειπόμενα τμήματα του έργου Πάτρα –Πύργος, ξεκαθάρισε ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, στην επιστολή που απέστειλε, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Καμία καθυστέρηση και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, οι διαγωνισμοί».

Από το υπουργείο, ξεκαθαρίζουν, ότι οι διεξαγωγές των διαγωνισμών  έργων που αφορούν στα υπολειπόμενα τμήματα του έργου Πάτρα – Πύργος, θα δημοπρατούνται εφεξής  σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , οι οποίες και  ψηφίσθηκαν με διευρυμένη πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο καθώς και  από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Αυτό προκύπτει σύμφωνα με την επιστολή του υπουργού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες , μετά και την τυπική αναβολή της δημοπράτησης του 4ου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος (Βάρδα ΑΚ Κυλλήνης), λόγω του μη ορισμού εκπροσώπου του ΤΕΕ στην επιτροπή του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Τέλος αυτό που επισημαίνεται, είναι ότι ιδιαίτερα σε ό, τι  αφορά στο  συγκεκριμένο έργο (Πάτρα – Πύργος 4ο τμήμα Βάρδα ΑΚ Κυλλήνης) , «οι διαδικασίες θα είναι ταχύτατες»  καθώς το ΥΠΟΜΕΔΙ και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι έτοιμες, ΑΜΕΣΩΣ μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των  πρότυπων τευχών δημοπράτησης (ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)  από την ΕΑΔΗΣΣΥ , που αναμένονται τις προσεχείς ημέρες,  «να προχωρήσει άμεσα σε  διαδοχικές δημοπρατήσεις  των υπολειπομένων τμημάτων του έργου, ώστε οι διαγωνισμοί  στο σύνολό τους  να ξεκινήσουν με βάση τις νέες διατάξεις  και να ολοκληρωθούν  στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς καθυστερήσεις».