Υγεία: Διεθνής αναγνώριση στον τομέα της Ογκολογίας

H Ογκολογική Ομάδα που στελεχώνει την Γ΄ Παθολογική – Ογκολογική Κλινική του νοσοκομείου Υγεία αναγνωρίστηκε ως η πρώτη διεθνής Ογκολογική Ομάδα που πιστοποιήθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών της από το Πρόγραμμα Πιστοποίησης QOPI® της Αμερικάνικης Εταιρίας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO®).

Το πρόγραμμα πιστοποίησης QCP (QOPI Certification Program) αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας που παρέχουν οι ογκολογικές ομάδες στους ασθενείς τους και αποτελεί μέρος του προγράμματος QOPI. Συγκεκριμένα, η σφραγίδα Πιστοποίησης δίνεται στις ογκολογικές ομάδες που πληρούν με επιτυχία τα πρότυπα ασφαλείας στη χορήγηση χημειοθεραπείας, όπως τα ορίζουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και αφορούν τον σχεδιασμό θεραπείας, την εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού, τις οδηγίες και την προετοιμασία φαρμάκων, τη συγκατάθεση και εκπαίδευση ασθενών, την ασφαλή χορήγηση χημειοθεραπείας και την παρακολούθηση των ασθενών.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης QCP ξεκίνησε το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες με περισσότερες από 300 ογκολογικές ομάδες να είναι πλέον πιστοποιημένες, ενώ το 2016 ξεκίνησε να περιλαμβάνει και διεθνείς συμμετοχές. Η Ογκολογική Ομάδα της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του Υγεία ήταν η πρώτη που συμμετείχε στο πρόγραμμα, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχολιάζοντας την πιστοποίηση η διευθύντρια της Γ΄ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής του Υγεία, Παθολόγος – Ογκολόγος κ. Ευαγγελία Ραζή δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς με την επίτευξη της πιστοποίησης QOPI, αποδεικνύεται η προσήλωσή μας στην ποιότητα και στην ασφάλεια της φροντίδας που παρέχουμε στους ασθενείς μας. Στόχος μας, είναι να διατηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας του Προγράμματος Πιστοποίησης, εξερευνώντας παράλληλα και νέες μεθόδους βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας, πάντα προς όφελος των ασθενών μας».

Παράλληλα, η Ογκολογική Ομάδα της Γ΄ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής του Υγεία είναι η μοναδική στην Ελλάδα που επιλέχθηκε από την ASCO® για να συμμετάσχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ποιότητας (QTP) 2016. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει επαγγελματίες υγείας και ογκολόγους στην εφαρμογή τεχνικών βελτίωσης ποιότητας με στόχο τον καλύτερο δυνατό χειρισμό των κλινικών και διοικητικών διαδικασιών στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας τους, αλλά και να τους προετοιμάσει να εκπαιδεύσουν και άλλους στον τομέα αυτό.