ΥΓΕΙΑ – 6μηνο 2017: Αποτελέσματα + βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

  • YΓEIA – 6μηνο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΤΑ ΙΔΙΑ κεφάλαια αυξήθηκαν από τα 119,39 εκατ. της 31ης Δεκ. 2016 σε 126,04 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ του ομίλου μειώθηκε κατά τι από 157,9 εκατ. σε 155,9 εκατ. ευρώ… ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5,56 εκατ. από 4,26 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 119 εκατ. από 116,7 εκατ. ευρώ, ΕΒΙΤDA 19,72 εκατ. από 18,24 εκατ., KEΡΔH 6,43 εκατ. ευρώ από 4,27 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (6Μ): 0,0211 από 0,0140 ευρώ.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: -6,3 εκατ. από -9,7 εκατ. το 2016…

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 91,7 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,3000 ευρώ (ΜΕΙΟΝ 7% σήμερα με 480,2 χιλ. τμχ).

  • ΕΔΩ να σημειώσουμε ότι τα 432 χιλ. τμχ έγιναν με θετικό πρόσημο μέχρι το +2,8% (0,3320) και μόλις 47651 τμχ στο μείον…
  • Αλλά υπερίσχυσαν τα… λίγα των πολλών!! και μάλιστα στο -7%(!!!) λόγω του τρόπου υπολογισμού της τιμής κλεισίματος…

ΑΜΟΙΒΕΣ στην ΕΛΙΤ: 2,2 εκατ. ευρώ

P/Ε: Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης. (με βάση μόνον το 6μηνο διαμορφώνεται στο 14,3).

P/BV: 0,73

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,19

Απασχολούσε την 30/06/2017  3.253 υπαλλήλους έναντι 3.193 την 30/06/2016.

_______________

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατά την 30/06/2017, είχε παρουσία σε 2 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διαθέτοντας συνολικά 4 ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και την Αλβανία, με άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.219 κλινών με συνολικά 52 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, απασχολώντας περισσότερους από 3.200 εργαζομένους και
από 3.200 συνεργάτες ιατρούς.

Η Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, τα εξής νοσοκομεία:

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, την ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, το ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ και το HYGEIA HOSPITAL TIRANA.

  • Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής ALPHA-LAB, του Διαγνωστικού Κέντρου BIO-CHECK στο κέντρο της Αθήνας και του ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ στο Περιστέρι.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (Y-LOGIMED A.E.). Τέλος, από το Μάιο του 2013 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται και στον κλάδο της έρευνας, παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών με τη σύσταση της εταιρείας BEATIFIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ.

Επισημαίνεται ότι το ΥΓΕΙΑ ΑΕ περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της MIG.

  • Η MIG συμμετέχει στο ΥΓΕΙΑ κατά την 30/06/2017 με ποσοστό 70,38% και το ενοποιεί στις δικές της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.