Τop5 Weekly

AΤΤΙΚΗΣ: Για το +25% και την βοήθεια της προς τους traders που όλο και κάτι “κονόμησαν”…

JP Αβαξ*

ΓΕΚΤΕΡΝΑ*

ΝΗΡΕΑΣ: Θετικός όλη την εβδομάδα και +13,33%…

ΔΕΗ*

*Με συνεχείς αναφορές στον μ/μ, που έχουν “εξαντλήσει” τα… θέματά τους