ΤτΕ για Τράπεζα Αττικής: Αρση των περιορισμών στη χορήγηση νέων πιστώσεων

Στην απόφαση να άρει άμεσα τους περιορισμούς στη χορήγηση πιστώσεων για την Τράπεζα Αττικής προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Αττικής “θέτει τέρμα στο διοικητικό κενό και επιτρέπει στην τράπεζα να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Οι σημερινές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Αττικής”.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, θα συνεργαστεί στενά με τη νέα Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής για την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών της.

“Η Τράπεζα Αττικής έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σημαντικά υψηλότερο από το ελάχιστο αποδεκτό όριο και συνθήκες ρευστότητας που υποστηρίζονται κανονικά από το πλαίσιο παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος” σύμφωνα με την ΤτΕ.