Τράπεζες*: Τρίμηνο προσαρμογής με βελτιώσεις στο οργανικό επίπεδο

Οι τρεις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου την προπερασμένη εβδομάδα τα οποία σε γενικές γραμμές ήταν ανάλογα με τις εκτιμήσεις της αγοράς σε οργανικό επίπεδο και πολύ ποιοτικότερα από άλλες περιόδους δημοσίευσης. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συμπληρώσει το παζλ των δημοσιεύσεων στις 25 Νοεμβρίου, ωστόσο πλέον οι τρεις τράπεζες αποτελούν πλειοψηφικό μέγεθος για την τραπεζική αγορά και ικανό δείγμα για να περιγράψει τις κυριότερες τάσεις στα στοιχεία του ισολογισμού.

Τα μεγέθη έχουν ενσωματώσει μέρος των εκτιμήσεων των τεστ αντοχής –ειδικά στο κομμάτι των επισφαλειών- ενώ δεν απουσιάζουν οι έκτακτες εγγραφές οι οποίες έχουν ωστόσο περιοριστεί αισθητά.

Οι συγκρίσεις  – Αναλυτικότερα:

Στο σύνολο οι τρεις μεγάλες τράπεζες εμφανίζουν μέση αύξηση στα έσοδα από τόκους 3,1%  από το δεύτερο τρίμηνο του 2014 γεγονός που αποδίδεται στην μείωση της έκθεσης στην χρηματοδότηση της ΕΚΤ αλλά και των προθεσμιακών επιτοκίων. Η τάση των προθεσμιακών καταθέσεων παραμένει πτωτική και οι νέες καταθέσεις «κλείνουν» με επιτόκιο κάτω από 1,9% . Βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συνεισφορά της Finans στην Τουρκία είναι καθοριστική (+11%) στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος καθώς η Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα βρίσκεται στο +1%. Εφόσον εξαιρεθεί η Finans η μεσοσταθμική αύξηση διαμορφώνεται στο 1,3%.

Τα οργανικά έσοδα αν και εμφανίζονται σταθερά (0,8%) έχουν επηρεαστεί από την καταγραφή ζημιών από trading. Η βελτίωση ωστόσο έρχεται από τα οργανικά έξοδα τα οποία έχουν συμπιεστεί κατά 8% από το περυσινό γ’ τρίμηνο και αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στο στις εθελούσιες εξόδους που οι δύο τράπεζες έχουν προχωρήσει αλλά και στην συμπίεση άλλων γενικών εξόδων (κλείσιμο πλεοναζόντων καταστημάτων, συνέργιες κλπ) που μειώσαν τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διάθεσης.

Η Εθνική Τράπεζα έχει τις μεγαλύτερες  ωφέλειες καθώς τα οργανικά  έξοδα είναι μειωμένα κατά 16% σε σχέση με το περυσινό γ’ τρίμηνο. Η Alpha bank ακόμα δεν έχει επιδείξει μεγάλες μεταβολές αφού στο γ’ τρίμηνο προχώρησε στην εθελούσια έξοδο η οποία θα της μειώσει κατά 120 εκατ. ευρώ τα οργανικά της έξοδα τα οποία σε ετήσια βάση εκτιμώνται σε 1,4 δις ευρώ. Πλέον ο λόγος εξόδων προς έσοδα έχει σταθεροποιηθεί μεταξύ 52% και 55%  με πτωτικές τάσεις καθώς αναμένονται και άλλες πιο στοχευμένες κινήσεις αναδιάρθρωσης σε επίπεδο διοικητικής δομής.

Οι επισφάλειες αν και παρουσιάζουν κόπωση στο ρυθμό νέων δάνειων σε πρόβλεψη έχουν αισθητές διαφοροποιήσεις στο βαθμό κάλυψης.. Οι καλύψεις είναι αυξημένες και πλέον προσεγγίζουν το 60% (Alpha bank) ενώ η Eurobank βρίσκεται στο 53,6%. Και εδώ η επίδραση της Τουρκίας στα αποτελέσματα της Εθνικής είναι καταλυτική καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στο 30,2% ενώ η Τουρκία παραμένει σταθερή στο 5,5% μετά και την πώληση στο δεύτερο τρίμηνο τμήματος του χαρτοφυλακίου δανείων λιανικής ύψους 700 εκατ. τουρκικών λιρών

Τέλος τα έκτακτα αποτελέσματα είναι μεν περιορισμένα αλλά όχι αμελητέα. Συγκεκριμένα η η Eurobank έχει θετικό αναβαλλόμενο φόρο από την εξαγορά της Proton bank (168 εκατ.ευρώ) Alpha bank έχει εγγράψει 196 εκατ. ευρώ από την εθελούσια έξοδο και η Εθνική Τράπεζα με αρνητικά έκτακτα ύψους 52 εκατ. ευρώ.

*Tου Μάνου Χατζηδάκη (ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ)