Τράπεζες: Διαμορφώνουν το 16,2% του γενικού δείκτη… Τα επί μέρους ποσοστά…

Βάσει των χθεσινών τιμών κλεισίματος η βαρύτητα του τραπεζικού κλάδου στη διαμόρφωση του γ.δ. ξεπερνούσε οριακά το 16%.

Αναλυτικά: ΕΤΕ ποσοστό 7,55% ΑΛΦΑ 3,53%, ΕΥΡΩΒ 3,03%, ΠΕΙΡ 1,85%, ΑΤΤΙΚΗΣ 0,21%.