Το 62% του κόσμου θέλει να προχωρήσει η διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες

..