Το τρίτο τρίμηνο απογείωσε τα κέρδη των Πλ.Θράκης

Εξαιρετικό το γ΄τρίμηνο που εμφάνισε ο όμιλος, γεγονός που συνετέλεσε στην εμφάνιση ενός πολύ καλού – αν μη τι άλλου – 9μήνου…

Τα καθαρά κέρδη** λοιπόν διαμορφώθηκαν στα 6,25 εκατ. έναντι των 4,27 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις σε 212,4 εκατ. ευρώ από τα 193,7 εκατ. ευρώ του 2013. Με τα ebitda σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι των 14,6 εκατ. του 2013.

**Από τα καθαρά κέρδη των 6,25 εκατ. τα 3,1 εκατ. ευρώ δηλ. το 50% προέκυψαν στο γ’τρίμηνο…

Ιδια κεφάλαια 115,7 εκατ. από 112,24 εκατ. ευρώ στο 2013 και ο ΔΔΜ στο 0,31. (Δανεισμός 66,2 εκατ. και ταμείο 29,8 εκατ. ευρώ).

Στα 5,62 εκατ. ευρώ οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (4,13 εκατ. στο 2013).

Οφείλει 136,2 εκατ. ευρώ και ιδού η ανάλυσή τους… Μακροπρόθεσμες δανειακές 16,44 εκατ. – Λοιπές μακροπρόθεσμες + Προβλέψεις 17,55 εκατ. και λοιπές βραχυπρόθεσμες 52,4 εκατ. ευρώ συν τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό 49,8 εκατ. ευρώ.

Απαιτήσεις από πελάτες 63,9 εκατ. ευρώ, αποθέματα 49 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 29,8 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 2,42 εκατ. ευρώ και απασχολεί προσωπικό 1553 ατόμων από τα 1456 άτομα πέρυσι (+7%).

Αποτιμάται σε 43,5 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,38. Διαπραγματεύεται τώρα στα 0,9650 ευρώ και στο -19% από την αρχή του 2014. Χαμηλό – υψηλό 2014 στα 0,8530 – 1,3900 ευρώ (προ 8μήνου ακριβώς).

Με την ονομαστική αξία 0,5000 ευρώ και λογιστική 2,5600 ευρώ. Δηλαδή η τιμή στο ταμπλό απέχει από την book value της μετοχής κατά 166%…