Το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν εισρεύσει στις Ελληνικές τράπεζες από το 2013 και μετά

  • Το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν εισρεύσει στις Ελληνικές τράπεζες από το 2013 και μετά

Στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν εισρεύσει 50,7 δις ευρώ συν άλλα 19,7 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που συγχωνεύτηκαν ή απορροφήθηκαν από το συστημικό γκρουπ. Από τα 70 δις ευρώ τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών σήμερα υπολογίζονται σε 28,8 δις ευρώ ενώ η αξία της κεφαλαιοποίησης τους είναι μικρότερη από 6,8 δις ευρώ, σχεδόν τα μισά χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης του 2015.

Έτος 2013 2014 2015 2013 -2015
Σε δις ευρώ Δημόσιο Ιδιώτες Σύνολο Δημόσιο Ιδιώτες Σύνολο Δημόσιο Ιδιώτες Σύνολο Δημόσιο Ιδιώτες Σύνολο
Alpha Bank 4,0 0,6 4,6              – 1,2 1,2              – 2,6 2,6 4,0 4,4 8,4
Τράπεζα Πειραιώς 7,0 1,4 8,4              – 1,8 1,8 2,7 1,9 4,6 9,7 5,1 14,8
Eurobank 5,8              – 5,8              – 2,9 2,9              – 2,0 2,0 5,8 4,9 10,7
Εθνική Τράπεζα 8,7 1,1 9,8              – 2,5 2,5 2,7 1,8 4,5 11,4 5,4 16,8
Σύνολο 25,5 3,1 28,6 0,0 8,4 8,4 5,4 8,3 13,7 30,9 19,8 50,7

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Συγχωνεύσεις μη συστημικών τραπεζών με διαχωρισμό στοιχείων ενεργητικού καλής/κακής τράπεζας

Σε δις ευρώ Δημόσιο Ιδιώτες Σύνολο Κεφαλαίων
ATE 7,5 8,2
Τράπεζα Πειραιώς Geniki 0,3
Millenium 0,4
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 4,2 6,9
Eurobank T-Bank 0,7
Proton 2,0
FBB 0,6 1,1
Εθνική Τράπεζα Συνεταιριστικές Τράπεζες 0,3
Probank 0,2
Alphabank Emporiki 3,0 3,0

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή