Το σκεπτικό πίσω από το δείκτη Aroon, σχεδιασμός, χρησιμότητα και χρήση

Ο Δείκτης Aroon είναι ένας δείκτης σχεδιασμένος να επιδεικνύει την ύπαρξη μιας τάσης, τη δυναμική και την κατεύθυνση της. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει έγκαιρη ειδοποίηση για μια νεοεμφανιζόμενη τάση. Απαρτίζεται από δύο γραμμές, την «Aroonup» και την «AroonDown». H άνω γραμμή (Aroon-up), μετράει το χρόνο που έχει περάσει από την τελευταία υψηλότερη τιμή του χρεογράφου στην τελευταία περίοδο, ενώ η κάτω γραμμή (aroon-down) το χρονο που πέρασε από την πιο πρόσφατη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας περιόδου.

Το σκεπτικό πίσω από το δείκτη βασίζεται στην θεωρία «κορυφών και κοιλάδων» (Peak and Roughs Analysis) και στον τρόπο που ορίζονται οι τάσεις. Υπενθυμίζεται, ότι μια ανερχόμενη τάση ορίζεται από αλλεπάλληλα υψηλότερες κορυφές και υψηλότερα χαμηλά, ενώ το αντίθετο ισχύει για μια πτωτική τάση.

Η άνω γραμμή υπολογίζεται ως εξής:
[ ( Αριθμός Περιόδων – Αριθμό περιόδων από την τελευταία κορυφή ) / Αριθμό Περιόδων ] Χ 100%

Η κάτω γραμμή υπολογίζεται ως εξής:
[ ( Αριθμός περιόδων – Αριθμό περιόδων από τελευταίο χαμηλό) / Αριθμό περιόδων ] Χ 100%

Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείται 100 περιόδους και έχουν περάσει 25 από την τελευταία εμφάνιση υψηλού, τότε ο δείκτης θα έχει την ένδειξη 75. Οι ενδείξεις θα είναι πάντα ανάμεσα από «0» και «100».

Γενικότερα, είμαστε σε ανοδική τάση όταν η Aroonup είναι πάνω από το 70 αλλά και πάνω από τη γραμμή Aroon-down, ενώ αντίθετα βρισκόμαστε σε πτωτική τάση όταν η Aroondown είναι πάνω από το 70 και κάτω από την Aroon-up. Αν από την άλλη και οι δύο γραμμές κυμαίνονται ανάμεσα στο 30 και το 70, σημαίνειόοτι δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρη κατεύθυνση (δεν έχουν περάσει μεγάλα διαστήματα χωρίς χαμηλά ή χωρίς υψηλά) αλλά είμαστε σε μια περίοδο παγίωσης ή ξεκαθάρισματος στην αγορά.

Σημάδια αντιστροφής της τάσης δίνονται όταν οι γραμμές διασταυρώνονται ή όταν μία από τις 2 περνάει το όριο των 50 μονάδων. Μια ανοδική τάση αποδυναμώνεται αν η κάτω γραμμή περάσει το όριο των 50 και το ίδιο συμβαίνει σε μια πτωτική τάση αν η ανοδική περάσει το 50. Επειδή οι γραμμές είναι μια γραφική αναπαράσταση του χρόνου που πέρασε από ένα συμβάν, είναι δυνατόν και οι 2 γραμμές να είναι πάνω από το 50.

Αλέξιος Μπαλής

Image result for αλεξιος μπαλης