Το μεταμεσονύχτιο σημειωματάριο του μικρομέτοχου (19 Μαίου)

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΩΝ μερισμάτων είναι η μη ορθολογική συμπεριφορά των επενδυτών να προτιμούν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα αντί να επανεπενδύουν τα κέρδη τους.

 • Κανονικά θα έπρεπε να τους είναι αδιάφορο το εάν θα πάρουν τα κέρδη σε μορφή μερίσματος ή αυξημένης αξίας της επιχείρησης λόγω της επανεπένδυσης.
 • Σε μια αποτελεσματική αγορά η αξία της επιχείρησης δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται ούτε από το πως η επιχείρηση χρηματοδοτείται ούτε από την μερισματική της πολιτική.
 • Αντιθέτως πολλές μελέτες βρίσκουν ότι οι επενδυτές επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα.

BLOOMBERG- τρελαίνουν με τις αποδόσεις τους τα ελληνικά ομόλογα: Τα ελληνικά και τα πορτογαλικά ομόλογα οδηγούν την αναθέρμανση της ζήτησης για χρέος χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας, καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο αισιόδοξοι σχετικά με τους κινδύνους της Ευρωζώνης και η μεταβλητότητα παραμένει χαμηλή, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

 • Οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων κινούνται προς επίπεδα προ της κρίσης του 2009, ενώ τα κέρδη για τους επενδυτές από τους πορτογαλικούς τίτλους είναι τα μεγαλύτερα μετά από αυτά που δίνουν οι ελληνικοί τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με τους παγκόσμιους δείκτες ομολόγων του Bloomberg.
 • Η Ελλάδα είναι η σταρ των επιδόσεων στην περιφέρεια, με το επασφάλιστρο κινδύνου (spread) των 10ετών ομολόγων της έναντι των αντίστοιχων γερμανικών να έχει μειωθεί πάνω από 200 μονάδες βάσης (2 ποσοστιαίες μονάδες) τους τελευταίους τρεις μήνες
 • ΚΑΙ να κυμαίνεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014. Σε πρόσφατη έκδοση τρίμηνων έντοκων γραμματίων, η προσφορά ανήλθε στο 1,61 της έκδοσης…
 • ΠΟΥ είναι η υψηλότερη αναλογία από την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού στις αρχές του 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Τις … έθαψαν (!!!!!!!!!!!!!!!!!!) τις εκθέσεις των Berenberg και Pantelakis Securities για την μετοχή των ΕΛΠΕ με τιμές στόχου τα 5,3000 και 5,4000 ευρώ… Σε περίοπτες θέσεις όλες οι υπόλοιπες…

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ – ΜΕΤΟΧΗ: Εφέτος έχει διαπραγματευτεί στο εύρος των 0,1220 με 0,2200 ευρώ με συναλλαγές 1,65 εκατ. τμχ (μ.ό. 9600 τμχ και 0,1700 ευρώ), τώρα στα 0,1910 ευρώ και -4% από την αρχή του 2017… Αποτιμάται σε 9,7 εκατ. ευρώ. Και -62% στην ΜΚΕ (τιμή 23 ΑΠΡ 2010: 0,5100 ευρώ)…

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων: 17.608.803 από 17.648.878  — Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης: 777.821 από 1.765.040 ευρώ. Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης:… ΜΟΛΙΣ… 1 εκατ. ευρώ(!!!!!)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ήταν 108 άτομα, ενώ κατά την 31/12/2015 ήταν 91 άτομα.

 • EBITDA: 1.832.403 από  1.547.571 ευρώ το 2015…
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (καθαρός) 8 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. το 2015…
 • P/BV  : 0,55
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: επίσης 0,45…
 • EV/EBITDA: 9,7
 • P/E: –

ΚΕΚΡΟΠΑΣ – απάντηση: Η Κέκρωψ είναι δέσμια νομικών και πολεοδομικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το σημαντικότερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας διεκδικείται από τρίτους ή τελεί υπό απαλλοτρίωση. Τα εν λόγω ακίνητα αποτιμώνται στη τιμή κτήσεως έως ότου διευθετηθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ή ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές ρυθμίσεις.

 • Σύμφωνα με την εισηγμένη, τα επενδυτικά και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμώνται στην τιμή κτήσεώς τους το 1923. Οι σχετικές υπεραξίες θα καταγραφούν με τη λήξη των αντίστοιχων εκκρεμοτήτων. Η Αντικειμενική Αξία του συνόλου των ακινήτων αυτών, την 31.12.2016, ανέρχονταν σε 21 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη κατηγορία ακινήτων της Εταιρείας είναι αυτή των Αποθεμάτων τα οποία αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης ή προηγούμενης αποτίμησης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

 • Μετά την απόφαση της Διοίκησης να προβεί σε απομείωση του αποθέματος της Μεζονέτας που βρίσκεται στην οδό Περσέως σύμφωνα με την με αριθμό 3401/2014 Απόφασή του Εφετείου Αθηνών, στην κατηγορία των αποθεμάτων ανήκει μόνο ένα ακίνητο (Π. Νιρβάνα 1 & Χαλεπά) της Εταιρείας.

Η εύλογη αξία του ακινήτου αυτού διαμορφώθηκε βάσει εκτίμησης, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, από ανεξάρτητο εκτιμητή και ανέρχεται σε 3,95 εκατ. ευρώ και η αντικειμενική του αξία στα 6 εκατ. ευρώ.

Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία των ακινήτων, για τα οποία η Εταιρεία είναι σε επιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο.

 • Τον Οκτώβριο του 2014 κοινοποιήθηκε στη εταιρεία απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία αυτό διεκδικούσε τη κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στη περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην Κέκροψ.

Η Εταιρεία κατέθεσε Αίτηση Αναιρέσεως της ως άνω απόφασης, ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία συζητήθηκε την 2α Νοεμβρίου 2016 και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως.

Παράλληλα συνεχίζει τις ενέργειες προς την υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Σχεδίου. Κύριο στοιχείο για τη υλοποίηση αυτή, εξακολουθεί να είναι η επίλυση των νομικών και πολεοδομικών της υποθέσεων σημαντικό μέρος των οποίων η εταιρεία εκτιμούσε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2017 εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων της.

**ΚΕΚΡΟΠΑΣ(1): Αναλυτικότερα, τα άμεσα σχέδια της Εταιρείας για την αξιοποίηση των ακινήτων της περιλαμβάνουν:

 • Την υλοποίηση επενδύσεων στα άμεσα διαθέσιμα προς εκμετάλλευση ακίνητα (Π. Αγορά Ψυχικού, Ακίνητο Γραφείων Εταιρείας) με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών ροών και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας.
 • Έως το τρίτο τρίμηνο του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης στο Ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού.

Την δρομολόγηση των ενεργειών που απομένουν για την αξιοποίηση των ακινήτων της, οι οποίες αφορούν πολεοδομικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ και τις Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού ώστε να δοθούν όροι δόμησης και χρήσεις γης στα οικόπεδά της

**Από τον Γιώργο Κατικά στο σημερινό bankingnews.gr με τίτλο “Τρεις εισηγμένες στηρίζουν το μέλλον τους σε δικαστικές μάχες – Όλες έχουν αντιδικία και με το ελληνικό δημόσιο

ΚΕΚΡΟΠΑΣ(1): Η αξιοπιστία της διοίκησης έχει χαθεί προ πολλού, ενώ έχει προκαλέσει αρνητικότατη έκπληξη η όλη συμπεριφορά των μεγαλομετόχων της (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, οικογένειες Σ. Κόκκαλη και Σταύρου Ψυχάρη) απέναντι σε Θεσμό και επενδυτές… Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς… Είναι και η ώρα 5 το πρωί…

ΘEΩΡΙΑ Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient market theory): Είναι μια θεμελιώδης οικονομική θεωρία που ορίζει ότι οι χρηματαγορές είναι διαρκώς πλήρως ενημερωμένες, δηλαδή, οι παρούσες τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως κάθε σχετική και διαθέσιμη πληροφορία κατά τρόπο αποτελεσματικό και αλλάζουν συνεχώς προκειμένου να ενσωματώσουν οποιαδήποτε νέα πληροφορία προκύψει.

 • Γι’ αυτό το λόγο είναι αδύνατο να νικήσει κάποιος την αγορά χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πληροφορία αφού αυτή, σύμφωνα με τη θεωρία, έχει ήδη προεξοφληθεί και ενσωματωθεί στην τιμή του χρεογράφου.
 • Αυτό είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλου αριθμού ορθολογικών επενδυτών οι οποίοι αναλύουν και αξιολογούν διαρκώς τα χρεόγραφα που διαπραγματεύονται στην αγορά.
 • Εάν η αγορά μιας μετοχής είναι αποτελεσματική σε σχέση με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανένας επενδυτής δεν μπορεί να επιτύχει υπερβολικές αποδόσεις.

……………

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (αναφορά διαρκείας προς εμπέδωση…): Και ενώ οι απόψεις για το σημείο G των γυναικών διίστανται, όσον αφορά τις μετοχές του Χ.Α. είναι ξεκάθαρες. Εκεί, που τα βρίσκουν μεταξύ τους ο μεγαλομέτοχος και ο θεσμικός διαχειριστής ή το Hedge Fund ανάλογα με την περίσταση… ‘Ολα τα άλλα είναι απλά… “Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε…”

CENERGY-απάντηση: Τα αποτελέσματα της ήταν μία απογοήτευση… Από κέρδη πέρυσι 7.7 εκατ. ευρώ σε ζημιές 3.7 εκατ. ευρώ φέτος. Αυτό βέβαια που μας προξένησε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση είναι ότι τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν από 14.2 εκατ. ευρώ σε 16.9 εκατ. ευρώ.

 • Τώρα όμως πιστεύουμε ότι η CENERGY είναι σε ένα κλάδο με λαμπρό μέλλον. Οι εξαγορές τέτοιων εταιρειών γίνεται με ένα EV/EBITDA = 10. Πιστεύουμε ότι το 2017 θα γυρίσει σε κέρδη η CENERGY και θεωρούμε ότι έχει περιθώριο να βελτιώσει πολύ τα αποτελέσματά της.

Φυσικά, θα θέλαμε και πραγματικά δείγματα γραφής γιατί αυτή τη στιγμή η εταιρεία παίζει με ένα NET DEBT/EBITDA = 6.29 και ένα EV/EBITDA = 8.95. Θέλει πολλή δουλειά το πράγμα.

ASCO: Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 2,25 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων ανήλθε σε 7,5 εκατ. ευρώ , τα οποία υπερβαίνουν τον τραπεζικό δανεισμό κατά 5.2 εκατ. ευρώ. Η book value ανήλθε σε 1,7700 ευρώ με την μτχ πενήντα σεντς χαμηλότερα στο ταμπλό…

 • Οι ταμειακές ροές σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε  1,22 εκατ. ευρώ έναντι 0,52 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης  περιόδου 2015 σημειώνοντας αύξηση 134%.
 • Η επιστροφή κεφαλαίου των 4 λεπτών ανά μετοχή θα αποκοπεί στις 8 Σεπτεμβρίου (απόδοση καθαρά 3,8%).
 • Με 560 τμχ μόλις σύνολο συναλλαγών στις τελευταίες 3 συνεδριάσεις περί τα 1,2500 ευρώ αλλά από τα 1,2000 και κάτω ζητούν πολλές δεκάδες χιλ. τμχ… Στο +86% εφέτος, στην κφση των 16,4 εκατ. ευρώ με p/e 6,5 και ev/ebitda 2,7(!!)… Και ΝΕΤDEBT/ebitda στην αρνητική στρατόσφαιρα…

Επ. ΧΑΛΔ στο fb:  Τι μας είπε τώρα ο Αλέξης; Ότι η τιμή των ομολόγων είναι σήμερα στα χαμηλότερα επιπεδα από το 2009;

 • Ας του εξηγήσει ο Χουλιαράκης ότι η απόδοση είναι χαμηλή, όχι η τιμή, που είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόδοση.
 • Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα πιάσει καμιά συζήτηση με ξένους ηγέτες για ομόλογα και δεν θα ξέρει τα βασικά.

ΚΙ ΑΛΛΟ: Δεν υπάρχει υπερχρεωμένη χώρα και μάλιστα σε κατάσταση χρεοκοπίας που να έχει χαμηλή φορολογία. (Γιάννης Δραγασάκης)…..

ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ να μας κάνουν… ποδαρικό: Το φως της δημοσιότητας έβλεπε πριν 1,5 μήνα (στις 5 Απριλίου) η ανάλυση της BOFA για τις ελληνικές τράπεζες.

 • Έδινε τιμή στόχο για την ΑΛΦΑ 1.9300€, για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0.1800€, για την ΕΘΝΙΚΗ 0.2600€ και για την EUROBANK 0.6000€.
 • ΚΑΙ η πλάκα είναι ότι δεν ήθελαν να κοροιδέψουν, τα νούμερα που δεν βγαίνουν μετέφραζαν…
 • Το CET1 χωρίς αναβαλλόμενο φόρο, προνομιούχες και CoCos  της ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι στο 5%, της ΕΘΝΙΚΗΣ στο 4.7% και της EUROBANK στο 3.7%. Η ΑΛΦΑ στο 11,5.
 • ΟΜΩΣ η αγορα θα κάνει πάντα το δικό της…

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – Για να συνηθίζουν τα μάτια…

 • Αν ήταν μετοχή στο ταμπλό θα κλείδωνε για πέντε χρόνια…