Το δύσκολο σύστημα με τους πολλούς αγνώστους και την μία και μοναδική λύση (4/10)

 • Τράπεζες

Φαίνεται ότι για τις ελληνικές τράπεζες η κερδοφορία δεν είναι ή μάλλον δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα επί του παρόντος.

Το δύσκολο σύστημα με τους πολλούς αγνώστους και την μία και μοναδική λύση περνάει μέσα από την μείωση των επισφαλών ανοιγμάτων (NPEs) στα οποία οι τράπεζες ξεκινούν κάθε νέο τρίμηνο με στόχο να πιάσουν τον… στόχο του επόπτη (SSM).

Επομένως, ναι μεν οι ελληνικές τράπεζες δεν εμφανίζουν –ακόμα- τα κέρδη που έχουν υποσχεθεί, προστατεύουν ωστόσο τα κεφάλαια τους όσο οι διαγραφές δανείων επιτρέπουν να επιτυγχάνονται οι τριμηνιαίοι εποπτικοί στόχοι των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, μικρές μεν που χρήζουν επισημάνσεων δε.

Η Εθνική Τράπεζα έχει χάσει σχεδόν τα μισά έσοδα από τόκους από την έναρξη πώλησης των θυγατρικών της μειώνοντας ωστόσο την έκθεση της στον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΚΤ.

 • Ο βαθμός κάλυψης του στόχου μείωσης των επισφαλών εκθέσεων είναι στο πιο προχωρημένο στάδιο αφού απομένουν μόλις 100 εκατ. ευρώ για το 2017.
 • Από την άλλη πλευρά η τράπεζα έφερε μπροστά ζημιές ύψους 150 εκατ. ευρώ που αφορούσαν την πώληση της Ρουμανικής και Σερβικής θυγατρικής
 • Συν 73 εκατ. ευρώ που έρχονται από χρηματοοικονομικές ζημιές σημαντικό μέρος των οποίων αφορούν αντιστάθμιση της αποτίμησης του swapομολόγου “titlos” (4,8 δις ευρώ).
 • Στην ποιότητα του ενεργητικού καταγράφεται και ο υψηλότερος βαθμός κάλυψης από προβλέψεις (43% στεγαστικά, 93% καταναλωτικά, 78% μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 111% για τα επιχειρηματικά).

Για την Alpha Bank αυτό ήταν το 4ο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο σε κερδοφορία έστω με μόλις 1 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη. Η Τράπεζα διατηρεί τον υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας με 17,9% και την υψηλότερη ενσώματη καθαρή θέση με 9 δις ευρώ.

 • Επίσης έχει το μικρότερο βαθμό έκθεσης σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (38%) όταν ο ανταγωνισμός κινείται μεταξύ 57 – 72%.
 • Είναι η πιο ευνοημένη από την άνοδο των ελληνικών ομολόγων καθώς η μείωση των αποδόσεων αύξησε την αξία τους στον ισολογισμό στο 86% της ονομαστικής τους αξίας (2,7 δις ευρώ).
 • Μετά από ένα αργό α’ τρίμηνο η τράπεζα έπιασε το στόχο των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων βασιζόμενη κυρίως σε διαγραφές…
 • Κατεβάζοντας 500 εκατ. ευρώ το απόθεμα των NPEs φθάνοντας τα 27 δις ευρώ έναντι 27,1 δις ευρώ που ήταν ο εξαμηνιαίος στόχος ενώ απομένουν 1 δις ευρώ για το υπόλοιπο του 2017.
 • Η έκθεση στην «ακριβή χρηματοδότηση» του Πυλώνα ΙΙ μηδενίστηκε, οι καταθέσεις εμφανίζονται αυξημένες στο μέσον του γ’ τριμήνου σύμφωνα με την διοίκηση…
 • Ενώ η πίεση στο καθαρό εισόδημα του τριμήνου αποδίδεται σε μη επαναλαμβανόμενο έκτακτο που συνδέεται με συναλλαγματικές διαφορές από την πώληση της Σερβικής θυγατρικής.

Eurobank συνέχισε το σερί των κερδοφόρων τριμήνων φθάνοντας τα έξι, ενώ για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο εμφάνισε αντιστροφή των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων.

 • Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Β3 CT1) βοηθήθηκε και από την πώληση των μετοχών της Grivalia Properties φθάνοντας στο 14,4%.
 • Η χρηματοδότηση από τον πυλώνα 2 είναι πλέον οριακή (1 δις ευρώ). Στο εξάμηνο η μείωση των NPEs είναι συμβατή με το στόχο (0,8 δις ευρώ)
 • Και απομένουν 1,2 δις ευρώ για το β΄εξάμηνο με τον ετήσιο στόχο να εξυπηρετείται σημαντικά με την πώληση του χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων (1,5 δις ευρώ) που βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Τέλος η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη διατήρησε το στόχο για μονοψήφια αύξηση του οργανικού αποτελέσματος και μείωση του κόστους απομειώσεων στο εύρος 150 – 200 μονάδων βάσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς τέλος φαίνεται να έχει το πιο βαρύ πρόγραμμα δράσεων έως το τέλος του έτους. Αφενός η πώληση των θυγατρικών θα πρέπει να επιταχυνθεί μετά την πώληση της AVIS και της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης HSW με πρώτη στην σειρά την θυγατρική στην Σερβία.

 • Η μείωση των επισφαλών εκθέσεων πραγματοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από διαγραφές (1,3 δις ευρώ) πιάνοντας το στόχο του τριμήνου
 • Ωστόσο η συνέχεια θα απαιτήσει και πωλήσεις δανείων ή θεραπεία κάποιων ακόμα δανείων ώστε να πιαστεί ο στόχος των 2,5 δις ευρώ.
 • Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 1,4 δις ευρώ που αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και η πώληση στεγαστικών δανείων ονομαστικής αξίας 1,5 δις ευρώ.