Το ένοχο μυστικό πίσω από την διπλή αυτοχειρία στην Ημαθία- Μια συγκλονιστική ιστορία

¸íôïíåò áíôéäñÜóåéò Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ç áðüöáóç ôïõ ÏÓÅ íá äéáêüøåé ôçí áðåõèåßáò óéäçñïäñïìéêÞ óýíäåóç ôçò Äõô. Èåóóáëßáò ìå ôçí ÁèÞíá. Áðï ôï ÓÜââáôï 01/08/09 ôï ðñùéíü áðåõèåßáò äñïìïëüãéï Éíôåñóßôé ôïõ ÏÓÅ ôçò ãñáììÞò ÊáëáìðÜêá – ÁèÞíá, ðÝñáóå óôï …÷ñïíïíôïýëáðï ôçò Éóôïñßáò êáé Üãíùóôï ðáñáìÝíåé áí èá âãåé áðü åêåß… Óôçí èÝóç ôïõ èá õðÜñîåé áìáîïóôïé÷ßá ìå áíôáðüêñéóç óôïí ÐáëáéïöÜñóáëï êáé ìå ôñÝíï ðïõ èá Ýñ÷åôáé áðü ôï Âüëï êáé ôï ïðïßï èá äéáèÝôåé ìüëéò 180 èÝóåéò (ç êáèçìåñéíÞ êßíçóç åðéâáôþí îåðåñíÜ ôïõò 300), öÝñíïíôáò ôçí ÄõôéêÞ Èåóóáëßá óå åéêüíåò ôïõ ðáñåëèüíôïò. (EUROKINISSI / ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Μια συγκλονιστική ιστορία κρύβεται πίσω από τον θανάσιμο τραυματισμό 18χρονης από διερχόμενη αμαξοστοιχία το απόγευμα της Παρασκευής, κοντά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η άτυχη κοπέλα πήδηξε συνειδητά στις σιδηροδρομικές γραμμές για να δώσει τέλος στη ζωή της και το τρένο παρέσυρε το σώμα της, διαμελίζοντάς το.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη κοπέλα προέβη στο απονενοημένο διάβημα εξαιτίας του αναπάντεχου χαμού του συνομήλικου αγοριού της. Το αγόρι της έχασε τη ζωή του το απόγευμα της 21ης Σεπτεμβρίου στην Κορυφή Ημαθίας. Τα στοιχεία που συνέλεξαν τότε οι αρχές έδειχναν ότι ο νεαρός είχε πηδήξει στις γραμμές του τρένου με σκοπό να αυτοκτονήσει.

Το ένοχο μυστικό για τον φρικτό θάνατο του αγοριού και του κοριτσιού στην Ημαθία αποκαλύπτεται με δραματικό τρόπο από την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς τα γεγονότα έρχονται να επιβεβαιώσουν τους ψιθύρους…

Η ιστορία θα μπορούσε να είναι σενάριο δραματικής ταινίας, αφού πίσω από το απονενοημένο διάβημα στο οποίο προέβησαν τα δύο παιδιά κρύβεται ένα φρικαλέο έγκλημα, που έγινε η αφορμή να βιαστεί το σώμα, αλλά και η ψυχή του 18χρονου, που δεν άντεξε και αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του, παρασύροντας άθελά του στον θάνατο και την κολλητή του φίλη.

Οπως αποκαλύπτει η «Freddo», το άτυχο αγόρι πριν από ενάμιση χρόνο είχε πέσει θύμα βιασμού από 45χρονο παιδόφιλο στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης, που είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με ηχοσυστήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την ερχόμενη εβδομάδα θα καθόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με την εφημερίδα το παιδί δεχόταν αφόρητες πιέσεις να ανακαλέσει την κατάθεσή του για τον βιασμό, ενώ μεγάλωνε σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον.

Το περιστατικό σημάδεψε τον νεαρό παρά τη βοήθεια που είχε βρει από τη μικρή Εύα. Αξιωματικός της αστυνομίας ανέφερε στην εφημερίδα ότι δεν υπήρχε ερωτική σχέση ανάμεσα στα δύο παιδιά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.