Τι κάνει η ΔΕΗ για το περιβάλλον – Ενεργειακή Πολιτική

Ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εξέδωσε η ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας την συμβολή της στην προστασία του και κομίζοντας προτάσεις, όπως η θέσπιση Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής.

Η Επιχείρηση απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στα Μέσα Μεταφοράς, υπερασπίζεται τις επενδύσεις σε νέες λιγνιτικές μονάδες (όπως η Πτολεμαΐδα V), κάνει ειδική αναφορά στο ρόλο των υδροηλεκτρικών και στο ρόλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ με γνώμονα το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος και όχι το κέρδος.

Τέλος, η ΔΕΗ αναφέρεται στη μεγάλη σημασία των διασυνδέσεων των νησιών και των “έξυπνων” δικτύων και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η ΔΕΗ υποστηρίζει τα εξής:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας Περιβάλλοντος η ΔΕΗ αισθάνεται την υποχρέωση έναντι των Ελλήνων Πολιτών να κάνει ένα σύντομο απολογισμό για τη μακρά συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και τις πολύ σημαντικές και καινοτόμες δράσεις της, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Δέσμευση» είναι ότι, η ΔΕΗ θα εντείνει τις πολιτικές και δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει «πρότυπο χώρας» στην αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και στην Προστασία του Περιβάλλοντος. Αυτό το επισημαίνουμε γιατί διαπιστώνουμε «μεγάλη σπατάλη ενέργειας», που θα είναι σε βάρος των επομένων γενεών.

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η πιο αποτελεσματική διαχείριση φυσικών πόρων -που αποτελεί και το κεντρικό σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που εορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο στις 5 Ιουνίου 2015- πρέπει να αποτελούν Εθνικούς Στόχους. Και η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει «πρότυπο χώρας» σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα. Αυτό είναι το χρέος μας προς την Ελληνική Κοινωνία και τις επόμενες γενεές Ελλήνων.

—ΔΕΗ, εξηλεκτρισμός και περιβάλλον

Ο ταχύτατος εξηλεκτρισμός της χώρας από τη ΔΕΗ συνέβαλε στην πρωτοφανή άνοδο της Κοινωνικής Ευημερίας.

Ειδικά στον περιβαλλοντικό τομέα, όμως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – της πιο «ευγενούς μορφής ενέργειας», η οποία με το τιτάνιο έργο του εξηλεκτρισμού στη δεκαετία του 1960 έφθασε και στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας – αντικατέστησε άλλες ρυπογόνες και ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον ενεργειακές πηγές (καυσόξυλα, πετρέλαιο, κάρβουνο κλπ).

Εάν μάλιστα η Πολιτεία είχε σταθεί πιο αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι επιπτώσεις στο Περιβάλλον, αλλά και στην Ανάπτυξη της χώρας, θα ήσαν ακόμη πιο ευεργετικές!

Εξάλλου, η κινητήρια δύναμη της ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο απογείωσε την παραγωγικότητα μέσω της εκμηχάνισης, αλλά και βελτίωσε  σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον μέσα στους χώρους εργασίας!

—Παραγωγικές επενδύσεις και περιβάλλον

Σε ότι αφορά το Ηλεκτροπαραγωγικό Δυναμικό της ΔΕΗ – πρωτοπόρου στην αξιοποίηση των εγχωρίων ενεργειακών πόρων, των λιγνιτών και των νερών – στις κύριες προτεραιότητές της ήταν ο συνεχής εκσυγχρονισμός του, εξασφαλίζοντας τις κατά το δυνατόν καλλίτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις! Έτσι, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Στρατηγικής της ΔΕΗ:

*  Αποσύρονται παλαιές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αντικαθίστανται με νέες, υπερσύγχρονες και πιο φιλικές προς το Περιβάλλον!

*  Η ΔΕΗ, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων, συνεχίζει να αξιοποιεί τα νερά της χώρας παράγοντας «καθαρή Ηλεκτρική Ενέργεια» με νέα έργα, όπως είναι:

* Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, ο οποίος ήδη έχει  τεθεί σε λειτουργία, και

* οι  ΥΗΣ Μετσοβίτικου και Μεσοχώρας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι, οι τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ και οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί – πέραν του ότι παράγουν «καθαρή Ηλεκτρική Ενέργεια» – είναι έργα πολλαπλού σκοπού και κοινωφελούς χαρακτήρα, αφού:

* εξασφαλίζουν προστασία του περιβάλλοντος από καταστρεπτικές πλημμύρες,

* νερά για αρδεύσεις αγροτικών εκτάσεων και ύδρευση αστικών περιοχών, κλπ.

*   Προωθείται η υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων στις υφιστάμενες μονάδεςγια την προσαρμογή τους στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου, σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου.

* Η ΔΕΗ πρώτη στην Ευρώπη αξιοποίησε  τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τη δημιουργία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 των πρώτων Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων σε Κύθνο και Αγία Ρούμελη στην Κρήτη.

Στρατηγική της ΔΕΗ είναι, μέσω της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες, να προχωρήσει στη δυναμική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε όλες τις μορφές τους (ηλιακή, αιολική, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία κλπ).

Στόχος της ΔΕΗ μέσω της ταχείας επέκτασης στις ΑΠΕ είναι η αξιοποίηση διαρκώς ανανεώσιμων εγχώριων ενεργειακών πόρων και όχι το υπερβολικό κέρδος, με τα πολύ υψηλά τέλη που επιβάλλονται υποχρεωτικά  στους Καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

—Περιβαλλοντική διαχείριση

Η Περιβαλλοντική Διαχείριση αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο» για ΔΕΗ, η οποία αναπτύσσεται με μια σειρά από δράσεις για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Στρατηγικής της.

Έτσι, ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες περιβαλλοντικές δράσεις:

*Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ISO14001:2004 για:

-όλες τις εν λειτουργία θερμικές Μονάδες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ηπειρωτική χώρα),

-τους Σταθμούς (ΑΗΣ) Χανίων και Αθερινόλακου στην Κρήτη και

– σχεδόν για όλους τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

Επίσης, εντός του 2015 θα λάβουν σχετική πιστοποίηση όλοι οι εναπομένοντες μεγάλοι και μικροί Σταθμοί των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Τα δύο Λιγνιτικά Κέντρα της ΔΕΗ (Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης) εφαρμόζουν άμεσα περιβαλλοντικές δράσεις και πολιτικές αποκατάστασης των εδαφών που έχουν ήδη αξιοποιηθεί, μέσα από αναδασώσεις, κλπ, ενώ εφαρμόζουν πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004.

Σε ότι αφορά τις αποκαταστάσεις εδαφών τα δύο Λιγνιτικά Κέντρα έχουν αποκαταστήσει κοντά στα 50.000 στρέμματα δημιουργώντας:

-φυτείες με δασικά είδη, που αποτελούν οικοσυστήματα ιδιαίτερης ομορφιάς και όπου ενδημεί ποικιλία πανίδας,

-μεγάλες εκτάσεις με γεωργικές καλλιέργειες που έχουν αποδοθεί σε αγρότες,

-τεχνητές λίμνες,

-τεχνητοί υδροβιότοποι με τη διαμόρφωση τεχνητών λιμνών, από τις οποίες μερικές έχουν εμπλουτιστεί με ψάρια,

-πίστες Motocross,

-εκτροφείο μικρών πτηνών και ζώων, τα οποία, όταν μεγαλώσουν, απελευθερώνονται από μαθητές σχολείων κλπ.

—Επενδύσεις στα δίκτυα

Ο Όμιλος ΔΕΗ πραγματοποίησε και συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και Δίκτυα, πλήρως προσαρμοσμένες προς τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως:

* Μέσω των Δικτύων της ΔΕΗ εξασφαλίσθηκε η απορρόφηση σημαντικών ποσοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, που είναι οι πλέον «καθαρές μορφές ενέργειας», παρά την άναρχη ανάπτυξή τους και τις αρχικά περιορισμένες δυνατότητες των Δικτύων.

*Με την ανάπτυξη των υποβρυχίων διασυνδέσεων των νησιών του Αργοσαρωνικού και της Επτανήσου αναβαθμίσθηκε το περιβάλλον σε αυτά με το κλείσιμο μικρών και παλαιών ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων. Νέες μεγάλες επενδύσεις για υποβρύχιες διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας υλοποιούνται για τα νησιά των Κυκλάδων ή σχεδιάζονται για την Κρήτη.

—Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενστερνιζόμενοι πλήρως το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για ορθολογική χρήση φυσικών πόρων («Consume with Care»), η ΔΕΗ έχει ταχθεί υπέρ της Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, έστω και εάν αυτή θα επιφέρει …μείωση των πωλήσεών της:

* Δυστυχώς η χώρα μας χαρακτηρίζεται από τη σπατάλη ενέργειας και αυτό πρέπει να αλλάξει! Η Ελλάδα πρέπει να γίνει «πρότυπο χώρας» στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

* Η Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η πολυτιμότερη και πιο σημαντική πηγή ενέργειας. Γιατί:

– μειώνει την ανάγκη για νέες Μονάδες Παραγωγής,

-εξασφαλίζει αύξηση των θέσεων απασχόλησης, ενισχύει την Εθνική Ανταγωνιστικότητα,

-βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και ειδικότερα των λαϊκών στρωμάτων, κλπ.

Βεβαίως, σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και επιδιώκει την πιο αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, της Ηλεκτρικής Ενέργειας κλπ, σε όφελος του Περιβάλλοντος ο Όμιλος ΔΕΗ θα μελετήσει και θα πραγματοποιήσει επενδύσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι «έξυπνοι μετρητές», τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κλπ που βελτιώνουν συνολικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας χώρας και τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

—Ενεργειακός σχεδιασμός

Η ΔΕΗ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, σε όφελος και των Εθνικών Περιβαλλοντικών Στόχων.

Για να επιτευχθούν οι Εθνικοί Περιβαλλοντικοί Στόχοι η ΔΕΗ προτείνει να θεσμοθετηθεί και να συσταθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής, στο οποίο θα μετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, το οποίο θα μελετά επιστημονικά όλα τα ενεργειακά θέματα και θα διαμορφώνει την  Εθνική Ενεργειακή Πολιτική, προτείνοντας παράλληλα τις πολιτικές και δράσεις υλοποίησής της.

Η συμμετοχή, ειδικότερα, της επιχειρηματικής κοινότητας, της ΔΕΗ κλπ σε αυτό το Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής θα συμβάλει στη χάραξη της Ενεργειακής Στρατηγικής και στη συνέχεια, το σημαντικότερο, στην υποστήριξη εφαρμογής της με συνέπεια και πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας, της Κοινωνικής Ευημερίας και του Περιβάλλοντος.